Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Thẻ: Thiết bị

Hà Nội: Thiết bị xử lý nước thải ô nhiễm 

TS. Đặng Văn Hiến (Đại học Bách khoa HN) cho biết, ông đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công thiết bị xử lý các chất ô nhiễm, thu hồi các kim loại có giá trị trong dung dịch nước thải và nước thải công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.