Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Giao diện AS – giao diện thiết bị truyền động cảm biến
Máy công nghiệp

Giao diện AS – giao diện thiết bị truyền động cảm biến 

Giao diện AS-Interface,(AS-i)giao diện truyền động cảm biến không phải là 1  Fieldbus phổ dụng cho tất cả trong lĩnh vực tự động hóa, nhưng là 1 hệ thống kinh tế cho cấp trường thấp. Giao diện AS-Interface tối ưu cho mạng lưới cảm biến nhị phân và bộ truyền động đến cấp điều khiển cao hơn.

AS-Interface là 1 hình thức thông minh hơn là 1 fieldbus thật, có thể hoặc không dự định thay thế cho mạng lưới phức hợp. Nhưng ở cấp truyền thông công nghiệp thấp hơn, cấp truyền động/cảm biến, hệ thống xuất săc với giải pháp hiệu quả chi phí và đơn giản hóa. Các thiết bị AS-Interface giao nhau có hiệu quả kinh tế phù hợp cho ứng dụng trong môi trường khắc nghiệt. Các sản phẩm AS-i được chứng nhận bởi AS-International user organization đảm bảo khả năng tương thích trên toàn thế giới.

 

Giao diện là 1 phần quan trọng của cảnh quan công nghiệp. Nhiều cảm biến và bộ truyền động có thể được liên kết nhau thông qua cáp 2 dây cung cấp nguồn. Bằng việc loại bỏ những nhánh cáp của hệ thống cáp truyền thống và thay chúng bằng cáp AS-Interface màu vàng, kết quả là làm giảm đáng kể chi phí thông qua việc kết nối dây đơn giản mà không cần đào tạo nhiều.
Nhờ giao diện cơ điện đơn giản của nó mà AS-Interface có thể được lắp đặt mà không cần chuyên môn đặc biệt nào. Hệ thống thông cáp “Snap and Go” đã chứng tỏ mình. Cấu trúc mạng tự do lựa chọn và cấu hình dễ dàng làm cho việc lắp đặt dễ dàng hơn.
Việc nhạy lỗi của các hệ thống khác thường dẫn đến sự lắp ráp chậm trễ, do đó,  AS-Interface được thiết kế có chủ ý để giảm nguồn lỗi. Định hình đặc biệt của cáp AS-Interface ngăn chặn sự đảo cực khi đang kết nối thiết bị để giảm tần suất lỗi. Việc lắp đặt, yếu tố chi phí lớn được giảm khi sử dụng hệ thống. Chi phí lắp đặt thấp cho thấy AS-Interface là 1 giải pháp thật sự kỹ thuật và kinh tế cho bus trường thông thường.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *