Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Danh mục: Nước

Nước

Bộ lọc loại PR-BW 100-FC 

PR-BW 100-FC là một loạt các bộ lọc để lọc tinh các chất lỏng. Thiết kế
của nó dựa vào loại hình cầu PR-BW 100 và đặc biệt mạnh bởi các “ phần
tử lọc tích cực”

Nước

Hệ thống giám sát bình ngưng CMS 

CMS là một công nghệ đo lường tinh vi bậc nhất được thiết kế theo kiểu
mô đun. Hệ thống được cấp bằng sáng chế không chỉ phục vụ cho việc giám
sát tuần hoàn bi và hiệu quả của bi đối với việc làm sạch hệ thống

Nước

Nhà máy đóng chai Coca-Cola tại HM Interdrink Đức 

Nhà hóa học John S. Pemberton phát minh ra một loại “thuốc” mới gọi là Coca-Cola năm 1886. Sau đó lượng tiêu thụ Coca-Cola gia tăng một cách nhanh chóng – 450 triệu chai nước ngọt từ Coca-Cola được tiêu thụ hằng ngày trên hơn 185 quốc gia – và một điều kiện sản xuất tối ưu cần phải có để đáp ứng yêu cầu cao của thị trường.