Nhận bản tin Online
Bài viết mới
28 Th9 2023

Danh mục: Đầu tư FDI

Tin FDI: 

Nhật Bản đứng đầu đầu tư FDI vào Việt Nam  “Tỷ lệ nội địa hóa nguyên liệu, vật tư, linh…