Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th2 2024

Danh mục: Robot

Robot

Rô-bốt và cuộc sống 

Rô-bốt làm việc với phôi từ một chân đế cố định bằng cách dùng chính các
trục của Rô-bốt để tiếp cận phôi, các trục được gắn liền với một bộ
định vị dẫn đường và thường đi kèm với chức năng xoay phôi.