Nhận bản tin Online
Bài viết mới
28 Th9 2023

Danh mục: Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

Gỡ rối những đường dây chéo nhau 

PROFIBUS đã từng là lựa chọn hoàn hảo của công nghệ fieldbus cho các ứng
dụng này, nhưng việc lắp đặt không tiêu chuẩn và thiết kế không chính
xác dẫn đến nhiều vấn đề. May thay, PICC có thể sửa lại tất cả những vấn
đề này 1 cách nhanh chóng bằng việc sử dụng các công cụ sẵn có và
chuyên nghiệp.