Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Hệ thống quản lý nước và nước thải Ekokook của Faltazi
Nước

Hệ thống quản lý nước và nước thải Ekokook của Faltazi 

Ekokook của Faltazi là một hệ thống sử lý nước và nước thải hoàn chỉnh sẽ đem lại một sự cải tiến thú vị trong việc lưu trữ và xử lý chất thải và chất lỏng trong nhà bếp. Thông qua một hệ thống thân thiện với môi trường bạn có thể giảm tác hại với môi trường sinh thái và cải thiện môi trường trái đất. Nhà bếp này có thể chuyển từng loại nước thải vào một nguồn mới và chuyển sang tái sử dụng. Ekokook có ba hệ thống nhà máy vi sinh để giảm tác hại với môi trường: một cho chất thải rắn, nhà máy thứ hai được dử dụng cho nước thải và nhà máy 3 cho chất thải hữu cơ. Nhà bếp có những cái máy sử dụng những quả bi thép nhỏ để làm vỡ thủy tinh để làm giảm chất thải, một bộ cắt giấy để chia giấy và chuyển chúng sang dạng bánh, và một cái vít để bẹp lon nước và chai nước. Một bồn rửa bát đôi với một bộ trữ nước và hai bình đựng nước để thu thập nước tái chế dùng cho việc tưới cây, tưới hoa. Một bộ lọc cũng đi kèm với nhà bếp giúp bạn loại bỏ các thành phần không sạch. Thiết bị nước có thể giúp tiết kiệm 15 lít một ngày. Cuối cùng, bộ phận trộn hình trống, là một phần của nhà máy 3, tận dụng giun đất để phá vỡ các chất thải hữu cơ như vỏ trái cây,… Hệ thống Ekokook sẽ thực sự mang lại một sự thây đổi lành mạnh choc ho căn bếp của bạn cũng như cho công đồng và thế giới quanh bạn

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *