Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th4 2024

Blog Tự Động Hóa

Đời sống & kinh tế

Hà Nội: Thiết bị xử lý nước thải ô nhiễm 

TS. Đặng Văn Hiến (Đại học Bách khoa HN) cho biết, ông đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công thiết bị xử lý các chất ô nhiễm, thu hồi các kim loại có giá trị trong dung dịch nước thải và nước thải công nghiệp trên địa bàn Hà Nội.
Nghiên cứu này nằm trong đề tài nghiên cứu cùng tên của ông vừa được Sở KH – CN Hà Nội tiến hành nghiệm thu ngày 13/7 tại Viện KH-CN – Môi trường – Đại học BK Hà Nội.
Đề tài được triển khai từ tháng 1/2007 đến tháng 3/2008 trên 8 cơ sở sản xuất điển hình mang tính đại diện theo ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố (Công ty Sumitomo bakelite, Cacnon, Toyota, nhà máy in tiền quốc gia…) đã nghiên cứu thành công công nghệ thu hồi các kim loại có giá trị (Cr, Cu, Ag…), xử lý các chất ô nhiễm khó phân huỷ sinh học trong dung dịch thải và nước thải công nghiệp, tái chế, tái sử dụng các chất có giá trị.
Hệ thống xử lý dung dịch thải và nước thải công nghiệp mang tên BK-IWATS bao gồm thiết bị điện hoá, bể phản ứng, lắng trong, hấp phụ (trao đổi ion, anion) có thể áp dụng rộng cho các dòng thải của các ngành công nghiệp khác nhau, mở ra hướng nghiên cứu mới về áp dụng các phương pháp điện hoá trong công nghệ môi trường, công nghệ thu hồi, tái chế và tinh chế vật liệu kim loại.
Các kết quả thu được tạo cơ sở dữ liệu tốt đánh giá hiện trạng chất thải lỏng phát sinh để thu hồi các kim loại có giá trị trong dòng thải công nghiệp. Các dung dịch thải và nước thải công nghiệp sau khi qua công đoạn điện hoá sẽ được xử lý tiếp bằng phương pháp kết tủa hoá học, phương pháp trao đổi ion, hấp thụ, điện hoá, nước sau xử lý có nồng độ các chất đảm bảo tiêu chuẩn cho phép xả vào môi trường.
PGS.TS. Ngyễn Thị Phương Thảo – Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Môi trường cho rằng: Tuy đề tài chỉ xử lý ở quy mô bán sản xuất với công suất 2-3m3/ngày, nhưng đây là đề tài có ý nghĩa khoa học và giá trị kinh tế, có khả năng áp dụng thực tế, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá loại xuất sắc, dây chuyền công nghệ đề xuất đảm bảo độ ổn định của công nghệ, đạt tiêu chuẩn môi trường và đáp ứng nhu cầu bức thiết của xã hội.
Nhãn hiệu sản phẩm BK-IWATS đã được đăng ký bản quyền nhãn hiệu hàng hoá và được chấp nhận mang tên “Giải pháp hữu ích”.
Mai Hà

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *