Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Thiết bị chuẩn đoán lỗi kiểu chân cắm PB (PB DIAGNOSTIC PLUG)
Công cụ & máy móc

Thiết bị chuẩn đoán lỗi kiểu chân cắm PB (PB DIAGNOSTIC PLUG) 

Công cụ chuẩn đón lỗi nhỏ gọn PROFIBUS dành cho việc giám sát lỗi. PB Diagnostic Plug có thể được kết nối tới bất kỳ nút PROFIBUS nào giám sát một cách liên tục truyền thông dữ liệu, cho các lỗi truyền thông đặc biệt. Việc xuất hiện các lỗi được xác định một cách trực tiếp bởi trạng thái các LED được tích hợp và có thể cảnh báo thông qua báo động kết nối đến hệ thống điều khiển trung tâm. Điều này có thể làm giảm vấn đề kỹ thuật và tránh việc dừng nhà máy không mong muốn. Chi phí dịch vụ và bảo trì được đưa lên kế hoạch hàng đầu.
Tốc độ baud được thiết lập bằng tay qua công tắc xoay tích hợp và hỗ trợ các tốc độ khác nhau 9600bit/s đến 12000Kbit/s. Việc giải mã một cách tự động tốc độ baud cũng có thể. Một nguồn cung cấp bên ngoài không cần thiết bởi vì PB Dianostic Plug được cấp nguồn trực tiếp bởi nút PROFIBUS được kết nối. Công suất tiêu thụ chỉ khoảng 40mW, ít hơn mặc định thấp nhất của PROFIBUS giá trị 50Mw.
PB Dianostic Plug phân tích toàn bộ việc truyền dữ liệu và các trigger dành riêng cho PROFIBUS như các lỗi và tin nhắn :
• Thiếu sót dữ liệu
• Truyền lại
• Tin nhắn chuẩn đoán các thiết bị riêng
• LED đỏ và xanh chỉ trạng thái và lỗi xuất hiện
• Xanh liên tục: Công suất tiêu thụ tốt, không truyền dữ liệu
• Xanh- nhấp nháy những khoảng thời gian ngắn: Công suất tiêu thụ tốt, đang truyền dữ liệu
• Đỏ liên tục: phát hiện lỗi dữ liệu
• Đỏ- nhấp nháy những khoảng thời gian ngắn: Phát hiện việc truyền lại
• Đỏ- nhấp nháy những khoảng thời gian dài: phát hiện tin nhắn chẩn đoán
Nếu lỗi PROFIBUS được phát hiện, tiếp điểm cảnh báo kích 1 xung một giây. Tin nhắn lỗi tăng lên có thể được xác định số lượng trên một bộ điều khiển trung tâm được kết nối bởi bộ đếm xung tích hợp. Nó có thể reset tin nhắn lỗi tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách nhấn nút được tích hợp.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *