Nhận bản tin Online
Bài viết mới
26 Th3 2023

Blog Tự Động Hóa

Module truyền thông nối tiếp ASCII thế hệ mới
Thiết bị công nghiệp

Module truyền thông nối tiếp ASCII thế hệ mới 

MVI56E-GSC
Generic ASCII Serial Enhanced Communication Module ( module truyền thông nối tiếp ASCII thế hệ mới) cho phép Rockwell Automation ControlLogix Programmable Automation Controllers (PACs) dễ dàng giao tiếp với các thiết bị nối tiếp sử dụng mã ký tự ASCII hoặc giá trị byte của các giao thức truyền thông nối tiếp.
MVI56-GS có các tính năng chuẩn đoán lỗi tại chỗ và từ xa thông qua port Ethernet của module, công nghệ kết nối CIP qua các mạng ControlNet và EtherNet/IP, và thông tin trạng thái, thông số module, và các file chương trình mẫu được lưu trên web server gắn trên board.
Module MVI56E-GSC là cách nhanh chóng và dễ dàng cấu hình vào hai port truyền thông nối tiếp đến bộ điều khiển Control Logix, giới hạn sự cần thiết sử dụng port phía trước của bộ xử lý hay nhận và gửi thời gian sử lý các thông báo nối tiếp.
Module là một slot đơn, tương thích với các backplane. Mỗi port có khả năng nhận và truyền các chuỗi ký tự ASCII lớn hay đường truyền byte lên đến 4096 ký tự hoặc byte. Nhiều thiết bị truyền thông nối tiếp khác có thể được tích hợp vào trong bộ Control Logix bằng cách sử sụng ngôn ngữ lập trình kiểu lader.
Cấu hình
Việc cấu hình điều khiển cho module được sử dụng ngôn ngữ lập trình ladder, hỗ trợ đầy đủ các lệnh điều khiển, và bao gồm các kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa, các rung và tag điều khiển. Cho hầu hết các ứng dụng, ngôn ngữ lập trình ladder có thể được sử dụng không cần sửa đổi.
Sách hướng dẫn MVI56E-GSC và cấu hình mẫu cung cấp một ví dụ đơn giản và nhanh chóng với sự hướng dẫn từng bước làm thế nào để move dữ liệu thông qua module từ mạng nối tiếp tới bộ vi xử lý.
Các tính năng chung
• Phiên bản sau tương thích với phiên bản trước
• Slot đơn-tương thích với bộ 1756 Control Logix
• Port Ethernet 10/100 MB cho cấu hình mạng cả chuẩn đoán với Auto Cable Crossover Detection
• Module do người dùng định nghĩa, sự sắp xếp bộ nhớ dữ liệu lên đến 5000 16- bit registers
• Kết nối CIP cho phép các chuẩn đoán mạng và giám sát sử dụng module Control Logix 1756-EnxT và Ethernet/IP thông qua truyền thông.
• Ngôn ngữ ladder và các lệnh Add-On (AOI) được sử dụng cho truyền thông dữ liệu giữa module và bộ xử lý và cho việc cấu hình module.
• Trang web nội cung cấp việc truy cập vào các thông tin của module, trạng thái module và cập nhật firmware.
• Màn hình hiển thị 4 ký tự và LED vòng tròn thể hiện trạng thái và chuẩn đoán dữ liệu bằng tiếng anh rõ ràng.
• Phần mềm ProSoft Discovery Service (PDS) tìm ra module trên mạng và đánh dấu một địa chỉ IP tạm thời để thuận tiện truy cập module.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *