Khác

Ứng dụng Wonderware trong công nghiệp đóng gói sản phẩm

Ngày nay, các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống đối mặt với nhiều thách thức trong suốt chuỗi cung ứng từ giá cả và tính sẵn có của nguyên vật liệu đầu vào, thông qua nhiều quá trình sản xuất và các hệ thống tới khi thành phẩm

Ngày nay, các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống đối mặt với nhiều thách thức trong suốt chuỗi cung ứng từ giá cả và tính sẵn có của nguyên vật liệu đầu vào, thông qua nhiều quá trình sản xuất và các hệ thống tới khi thành phẩm. Wonderware giải pháp công nghiệp cho ngành thực phẩm và đồ uống, xây dựng trên kiến trúc mở ArchestrA, cung cấp cho các nhà sản xuất với một nền tảng có thể mở rộng để tăng cường sự hợp tác giữa các công ty, thực thi, chất lượng và quản lý tài sản hiệu quả.

Các ứng dụng trong công nghiệp của Wonderware cho việc đóng gói sản phẩm cho phép các nhà sản xuất phối hợp được với các thiết bị đóng gói trước đó bị cô lập và giúp có được phép đo lường hiệu suất phù hợp và thực hiện các hoạt động đóng gói. Ứng dụng công nghiệp hóa cho việc đóng gói sản phẩm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các hoạt động kỹ thuật, chất lượng và các kế hoạch nhân sự cho các hoạt động đóng gói. Thông qua khả năng mạnh mẽ, những thách thức kinh doanh chính bao gồm cả chất lượng nghiêm ngặt và yêu cầu quy định, các yếu tố kinh doanh đa dạng, và các thiết bị đóng gói phân lập được giải quyết.
Dựa trên các phần mềm Wonderware System Platform, InTouch HMI và Wonderware Performance, các ứng dụng công nghiệp cho việc đóng gói có khả năng quan trọng giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh như giao hàng và thời gian chuyển đổi giữa các công đoạn nhanh hơn, giảm thất thoát sản phẩm, thời gian chết ít hơn, cực kỳ linh hoạt, sản phẩm được thông qua nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Lợi ích chính:

  • Tích hợp, quản lý các hệ thống và các máy đóng gói hiện có của nhà máy. Linh hoạt, khả năng mở tích hợp kiến trúc của phần mềm với hệ thống đóng gói.
  • Tăng khả năng hiển thị những tổn thất, sự thay đổi và các vấn đề khi đóng gói.
  • Giảm việc kết nối dữ liệu thủ công và ảnh hưởng giữa các đường dây điều hành.
  • Lập kế hoạch và theo dõi các hoạt động đóng gói trong một môi trường trực quan.
  • Giảm rủi ro và tổng chi phí theo các lớp.

Chất lượng, an toàn và các yêu cầu điều tiết
Sản xuất thực phẩm và đồ uống đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan chức năng và khách hàng để đạt được các sản phẩm có chất lượng cao. Phần mềm Wonderware giúp đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất theo đúng các thông số kỹ thuật, phù hợp với tiêu chuẩn quy định và chất lượng. Tương tự như vậy, phần mềm này giúp các quá trình sản xuất chạy như thiết kế, với sự kiểm soát, giám sát và lưu trữ dữ liệu của các quá trình sản xuất.
“Từ góc độ hành chính, chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Từ quan điểm của người dùng, chúng tôi giảm thiểu sự thất vọng. Đó là lợi ích số một.”
—Igor Valuyev, Công ty sản xuất bia New Belgium
Sự tăng chi phí vật liệu và năng lượng, với sự biến động của hàng hóa
Tăng chi phí nguyên liệu thô và năng lượng là sự mệt mỏi cho việc sản xuất thực phẩm và đồ uống. Lợi nhuận là đặc biệt chặt chẽ, nên hiệu quả và năng suất ở tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng rất quan trọng với sự khả thi về tài chính. Giảm chi phí ở mỗi khu vực được ưu tiên và giá cả hàng hóa biến động làm cho sắp xếp hoạt động bắt buộc hợp lý. Phần mềm Wonderware theo dõi các biến quá trình trong thời gian thực giúp các nhà điều hành có thể sử dụng dữ liệu trực tiếp để xác định tổn thất ở mỗi trạm, mỗi máy, mỗi quá trình hoặc vật liệu nào là nguyên nhân của vấn đề.
Các yếu tố trong kinh doanh
Các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống phải đối mặt với áp lực đáng kể khi tăng giá sản phẩm, trong khi giá nguyên liệu thô tiếp tục tăng lên. Các nhà sản xuất liên tục tìm mọi cách để làm cho hầu hết các thiết bị và các hệ thống của họ có thể bù đắp cho chi phí nguyên liệu tăng cao. Vì vậy, việc tìm cách giảm chi phí vận hành ( bao gồm cả kỹ thuật và chi phí bảo dưỡng) là rất quan trọng để có thể cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ. Phần mềm Wonderware giúp tiết kiệm vô số thời gian cho các kỹ sư và các chi phí liên quan bằng cách giúp khách hàng phát triển theo một “tiêu chuẩn”, các đối tượng đồ họa có thể được sử dụng lại nhiều lần. Tối ưu hóa các nguồn lực, trong khi hạn chế chi phí, là một thách thức mà các nhà sản xuất phải đối mặt. Phần mềm Wonderware giúp giám sát, điều khiển và phân tích sản phẩm và xử lý dữ liệu để làm giảm tổn thất và các khâu không hiệu quả.
“Phần mềm Wonderware là quan trọng với khả năng của chúng tôi để có hiệu quả đáp ứng với áp lực thị trường, và cho chúng tôi những thông tin chúng tôi cần khi chúng tôi cần nó, Nó trợ giúp tầm nhìn của chúng tôi trong tương lai.”
—Jørgen Greve, Arla Foods
Sự đa dạng của máy móc và các hệ thống
Các nhà sản xuất hiện nay đang phải đối mặt với một sự phức tạp chưa từng có của các hệ thống, phần mềm và phần cứng. Nhiều loại khác nhau, công nghệ, và làm cho các mô hình sản xuất thiết bị, một số của nó được phân lập từ các thiết bị, hệ thống kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất rất khó khăn. Và các công ty toàn cầu thường có nhiều trang web, đôi khi kết quả của vụ mua lại doanh nghiệp phải làm việc cùng nhau đối với cùng một mục tiêu. Phần mềm Wonderware định vị hệ thống nhà máy sản xuất, giảm sự cần thiết khi thay thế các thiết bị, và cài đặt chi phí hoạt động có hiệu quả cung cấp cho các hệ thống điều hành hiện đại hơn, điều khiển nâng cao các hoạt động sản xuất.
Quản lý năng lượng
Chi phí năng lượng ngày càng tăng đòi hỏi các nhu cầu kỹ thuật tối ưu hóa năng lượng, trong đó nâng cao hiệu quả sản xuất để đáp ứng tốt hơn tiến độ sản xuất và nhu cầu thị trường. Wonderware cung cấp dữ liệu lịch sử cho nhu cầu dự báo và cho phép dễ dàng phân tích dữ liệu. Hai mươi bốn giờ một ngày, phần mềm Wonderware theo dõi điểm bắt đầu và điểm dừng và cách sử dụng tổng thể, cho phép điều chỉnh lịch để phù hợp với nhu cầu, cho phép các nhà sản xuất để duy trì khả năng thông tin.
Quản lý số lượng lớn và nhiều sản phẩm phức tạp
Một số nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống bán ra thị trường sự thay đổi nhanh chóng và đa dạng, có hàng ngàn sản phẩm, hoặc các sản phẩm phức tạp. Quản lý các sản phẩm cùng với các chi tiết kỹ thuật độc đáo của họ cũng rất nhiều phức tạp. Và việc thay đổi thị trường cùng với sở thích của khách hàng thì phải bổ xung thêm những sản phẩm mới đó là điều không thể tránh khỏi. Quản lý những sản phẩm mới, từ những yêu cầu cập nhật của hệ thống kinh doanh, tới yêu cầu thay đổi hệ thống sản xuất, đồng hóa trong dây truyền sản xuất hiện tại và xử lý là khả năng trung tâm của phần mềm Wonderware. Các phương pháp sản xuất hoặc các công thức sản phẩm cũng thêm vào sự phức tạp. Phần mềm Wonderware làm đơn giản sự phức tạp này trong khi vẫn đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất một cách chính xác.
“Phần mềm Wonderware cho phép chúng tôi điều hành sản xuất nhanh gọn hơn nhiều, và giúp chúng tôi chứng tỏ khả năng của chúng tôi cho khách hàng, tạo cho họ một cấp độ cao hơn của sự tin tưởng trong hoạt động sản xuất của chúng tôi.”
—Thom Iwancio, Amcor PET Packaging
Hoạt động linh hoạt, kỷ luật và hiệu suất.
Sự linh hoạt làm cho nhiều sản phẩm tới thiết bị, với những thay đổi nhanh chóng giữa các sản phẩm, giúp cho các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống khả năng đáp ứng được các yêu cầu của thị trường một cách nhanh chóng. Điều này làm tăng tính linh hoạt quay hàng tồn kho và giảm sự cần thiết “an toàn cổ phiếu”. Tự động chuyển đổi giảm sự tương tác bằng tay và khả năng sai lầm. Phần mềm Wonderware cung cấp trên những nhu cầu này. Các công ty phụ thuộc vào sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỷ luật hoạt động bất kể vị trí hay thiết bị với thiết lập điểm quản lý, quy trình thực thi, theo dõi sản xuất, kiểm kê truy tìm. Phần mềm Wonderware giúp thực hiện cải thiện sản xuất và kiểm soát, cho phép các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống để đạt được sự nhất quán sản phẩm cao. Ngày cang tăng số lượng và tính chính xác của thông tin cung cấp cho sản xuất cái nhìn sâu sắc rất lớn vào các thực phẩm hàng ngày và các hoạt động giải khát. Phần mềm Wonderware kho lưu trữ và phân tích dữ liệu khổng lồ, biến nó thành các thông tin hành động. Giám sát hiệu suất thiết bị giúp xác định và nâng tắc nghẽn, tăng thông lượng, hiệu quả và năng suất. Phần mềm Wonderware cho phép giám sát chi tiết hiệu suất thiết bị, bao gồm thiết bị tổng thể hiệu quả (OEE) và theo dõi thời gian chết.(Mức hữu dụng thiết bị toàn phần – Overall Equipment Effectiveness) Mức hữu dụng thiết bị toàn phần là số đo khả năng tận dụng công suất tổng của các thiết bị cụ thể. OEE được chia làm hai phần: Mức hữu dụng (Availability) và hiệu suất thực hiện (Performance efficiency).

Về người đăng

IA Vietnam

Bình luận

Đăng bình luận

Quảng cáo

Bài viết mới

Share This
IA VIETNAM - Đăng ký nhận tạp chí miễn phí

Điền thông tin của bạn và gửi về cho chúng tôi, IA Vietnam sẽ tư vấn và gửi cho bạn. Cảm ơn bạn đã hợp tác cùng chúng tôi

    X
    NHẬN TẠP CHÍ