Nhận bản tin Online
Bài viết mới
29 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

VIETSOVPETRO phát hiện mỏ dầu mới – MÈO TRẮNG
Sự kiện

VIETSOVPETRO phát hiện mỏ dầu mới – MÈO TRẮNG 

Lúc 4 giờ sáng ngày 23/8/2011, giếng khoan thăm dò dầu khí MT-1X tại cấu tạo Mèo Trắng của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã cho dòng dầu tự phun với lưu lượng 250m3/ngày từ độ sâu khoảng 3.350 mét ở tầng Mioxen. Giếng MT-1X đã được khoan vào móng đến độ sâu 5.150 mét. Kết quả thử vỉa trước đó cũng gặp dầu từ tầng móng và Oligoxen trên. Mèo Trắng là cấu tạo độc lập trong lô 09-1, nằm ở phía Tây Nam mỏ Bạch Hổ. Tại giếng khoan MT-1X, Vietsovpetro sẽ còn thử thêm một đối tượng có triển vọng chứa dầu công nghiệp tuổi Mioxen dưới.


Đây là một trong những giàn lớn của Vietsovpetro

Ông Trần Văn Hồi – Phó Tổng giám đốc phụ trách địa chất của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cho biết: “Kết quả đánh giá tiềm năng địa chất cộng với kết quả khoan thăm dò và thử vỉa như trên đã khẳng định được Mèo Trắng là một mỏ dầu mới có trữ lượng công nghiệp. Sau khi kết thúc giếng MT-1X, Vietsovpetro sẽ khoan thêm giếng thẩm lượng MT-2X để đánh giá toàn diện hơn trữ lượng dầu khí và xây dựng sơ đồ công nghệ khai thác cho mỏ này. Với mục tiêu đưa nhanh mỏ Mèo Trắng vào khai thác trong năm 2012, Vietsovpetro sẽ đầu tư xây dựng một giàn đầu giếng kết nối với hệ thống công nghệ sẵn có của mỏ Bạch Hổ. Sau mỏ Gấu Trắng thì đây là mỏ dầu thứ hai được Vietsovpetro phát hiện trong năm 2011”. Nhân dịp này, tập thể lao động quốc tế Việt Nam và Liên bang Nga trong Vietsovpetro đã đạt mức doanh thu bán dầu 3.568,5 triệu USD, hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm 2011 (3.557,8 triệu USD). Cùng với việc hoàn thành kế hoạch doanh thu nêu trên, Vietsovpetro cũng đã hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam và trích chuyển lợi nhuận cho hai Phía Việt Nam và Liên bang Nga năm 2011. Ngoài ra, từ nay đến hết năm 2011, tập thể lao động Vietsovpetro sẽ tiếp tục phấn đấu, đảm bảo an toàn công nghệ nhằm hòan thành vượt mức kế hoạch khai thác dầu được giao – khai thác tối thiểu 6,31 triệu tấn dầu thô và hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản khác của nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011.

Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro nay được đổi tên là Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, được thành lập và hoạt động trên cơ sở Hiệp định liên Chính phủ giữa CHXHCN Việt Nam và Liên bang CHXHCN Xô Viết ký ngày 19 tháng 6 năm 1981 và Hiệp định sửa đổi ký ngày 16 tháng 7 năm 1991. Đây sẽ là văn bản pháp lý để tiếp tục điều chỉnh hoạt động của Vietsovpetro trong những năm tiếp theo với nhiệm vụ chính là, tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam.

Thế Kim

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *