Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Vietsovpetro Hạ thủy thành công chân đế giàn Đại Hùng – 02
Hoạt động trong & ngoài nước

Vietsovpetro Hạ thủy thành công chân đế giàn Đại Hùng – 02 

Đó là buổi lễ đặc biệt đối với Vietsovpetro Tổng thầu đầu tiên tại Việt Nam với sự đầu tư 100% vốn của PVN.

Lãnh đạo Bộ, ỦBND Tỉnh, Tập đoàn và Vietsovpetro tại Lễ gắn biển DH 02 – Ảnh: Mai Thanh!

Nhằm gia tăng sản lượng khai thác tại mỏ Đại Hùng, cũng như góp phần cùng PVN hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đặt ra là đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Công ty PVEP-POC đã được Tập đoàn cho phép triển khai, thực hiện kế hoạch phát triển mỏ Đại Hùng giai đoạn 2. Giàn khai thác DH-02 là dự án giàn khai thác vùng nước sâu 110m đầu tiên do Tổng thầu Vietsovpetro với 1064 tấn khối thượng tầng, chân đế 4832 tấn và 2000 tấn cọc. Trong 30 năm qua, Vietsovpetro đã chế tạo và xây dựng trên 30 giàn khoan các loại để khai thác dầu khí trên thềm lục địa Việt Nam, đây là dự án đầu tiên mà Vietsovpetro chế tạo, xây dựng giàn khoan ở vùng nước sâu trên 100m chiều cao của chân đế 128m có giá trị hợp đồng hơn 66 triệu đô la.
Khối lượng và kích thước lớn của công trình đã yêu cầu thay đổi hoàn toàn công nghệ, phương tiện, thiết bị để chế tạo, hạ thủy, vận chuyển và lắp đặt chân đế ngoài biển. Vietsovpetro đã sử dụng 7 cẩu để nâng các Panel cũng như trong quá trình chế tạo chân đế trên bãi xây dựng, cải tạo đường trượt chịu được trọng tải 1400tấn/m để hạ thủy chân đế so với trước đây chỉ có 50tấn/m, đây là phương pháp trượt với sự hỗ trợ của tời tuyến tính để hạ chân đế xuống xà lan. Ngoài ra, Vietsovpetro cũng tiến hành hoán cải xà lan VSP-05 để vận chuyển và đánh chìm chân đế giàn Đại Hùng 02 theo công nghệ mới phóng chân đế từ xà lan xuống biển thay cho phương pháp truyền thống là dùng tàu cẩu. Theo Tổng giám đốc Vietsovpetro Nguyễn Hữu Tuyến cho biết: ”công trình giàn Đại Hùng 02 rất lớn và phức tạp, qua rất nhiều nhà thầu nước ngoài triển khai, nhưng họ không thực hiện được, khi chúng tôi nhận công trình này vào cuối năm 2009 và đến nay sau 17 tháng thi công, công tác chế tạo trên bờ đã hoàn tất và chân đế Đại Hùng 02 đã được hạ thủy an toàn, điều này chứng minh cho thấy tiềm lực của người Việt Nam chúng ta là rất lớn, tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ nhân viên Vietsovpetro rất chủ động…nên việc hợp tác, cung ứng dịch vụ của Liên Doanh cho bên ngoài một cách ổn định. Đây là yếu tố quan trọng để giải phóng năng lực sản xuất của Vietsovpetro”.
Thành công của XNLD Vietsovpetro trong việc chế tạo chân đế cho vùng nước sâu lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam, một lần nữa khẳng định chủ trương đúng đắn, kịp thời và hiệu quả của Đảng ủy và ban lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quồc gia Việt Nam trong việc phát huy nội lực, qua đó cũng cho thấy sự vươn lên mãnh liệt và sự tiến bộ vưột bậc về công nghệ và kỹ thuật của Vietsovpetro trong việc tổ chức, thực hiện các dự án có quy mô lớn về khối lượng, phức tạp về kỹ thuật, đúng mục tiêu “ vươn xa tìm dầu, biến sâu tìm dầu” mà Vietsovpetro đang nung nấu và theo đuổi. Được biết công trình giàn công nghệ khai thác DH-02 được PVEP POC lựa chọn, đề nghị đăng ký và đã được lãnh đạo tập đoàn Dầu khí Việt Nam ra quyết định là công trình trọng điểm trong năm 2011 và gắn biển chào mừng kỉ niệm 50 năm truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, công trình này Vietsovpetro đã phối hợp với các nhà thầu phụ PVC-MS, PVC-IC, Lilama 18/3, Anpha ECC, Getraco và một số nhà thầu khác.

Thuy Hien

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *