Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

POS ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với KNOC
Hoạt động trong & ngoài nước

POS ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ với KNOC 

Đây là buổi lễ ký kết hợp đồng thiết kế, mua sắm, chế tạo, lắp đặt và chạy thử cụm máy nén khí trên giàn Rồng Đôi giữa Tổng công ty dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và công ty Dầu khí KNOC.


Ký kết với đối tác dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ Công Thương, Tập đoàn DKQGVN và PTSC – Ảnh: Suri Nguyen!

Dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, lãnh đạo PTSC tại Vũng tàu, POS đã đứng ra thực hiện hợp đồng EPIC từ thiết kế, mua sắm chế tạo và lắp đặt những cấu kiện qua trọng của Tổ hợp khai thác dầu khí cũng như sự phát triển vượt bậc của POS trong đại gia đình PTSC. Trong các khách hàng mà PTSC có cơ hội cung cấp dịch vụ thì KNOC là một trong những đối tác truyền thống đã sử dụng dịch vụ của PTSC với thời gian lâu nhất và giá trị nhiều nhất. Điều đó cho thấy quan hệ giữa hai bên trở thành truyền thống tốt đẹp giữa PTSC và KNOC. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt các công trình ngầm là một trong 7 dịch vụ cốt lõi của PTSC, với định hướng chiến lược đúng đắn và sự ủng hộ của Tập đoàn PTSC đã xây dựng được nguồn nhân lực có chất lượng cao, cùng hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ để đáp ứng mọi yêu cầu dịch vụ của khách hàng trong đó có KNOC.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *