Hoạt động trong & ngoài nước

Tập đoàn FDT công bố sự ra đời của chuẩn FDT2

FDT2 cung cấp cải tiến quan trọng và loiự ích cho cả người dùng và người cung cấp thiết bị trong các ngành công nghiệp nhà máy và xử lý.

FDT2 cung cấp cải tiến quan trọng và lợi ích cho cả người dùng và người cung cấp thiết bị trong các ngành công nghiệp nhà máy và xử lý.

Tập đoàn FDT ngày nay tuyên bố công khai những cải tiến dự đoán cao tiêu chuẩn FDT® standard – FDT2. FDT2 chuẩn kết hợp nhiều tính năng mới được yêu cầu bởi người dùng trong khi vẫn duy trì tính tương thích ngược với các tiêu chuẩn hiện hành.. Tập đoàn FDT cũng phát hành một bộ công cụ toàn diện đuợc gọi là các công cụ chung Common Components sẽ tăng tốc độ phát triển của FDT2. Đặc tính của FDT2 hiện có thể tải về tại trang www.fdt2.org. Tập đoàn FDT dự đoán rằng các công ty này sẽ công bố các sản phẩm cho phép FDT2 vào cuối năm 2012.
Những cải tiến của FDT2 được kiểm chứng bởi người dùng cuối và các nhà cung cấp. Đối với người dung cuối, tính năng kỹ thuật mới đưa ra tốc độ cao hơn đáng kể và cải thiện hoàn toàn hiệu suất trong khi vẫn hỗ trợ giám sát thời gian thực với các tác vụ cơ bản và hỗn hợp. Ngoài ra, nó cung cấp sự bảo mật tuyệt đối ,sự tích hợp PLC và hỗ trợ tất cả các mạng tự động hóa chính trong qúa trình và nhà máy. Đối với các nhà cung cấp, FDT2 cung cấp sự phát triển thiết bị trong .NET và sự tích hợp với Microsoft Visual Studio.
“Đây là tiến bộ đáng kể nhất của một tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp tự động hóa trong 3-5 năm qua,” Glenn Schulz nhận định, Giám đốc điều hành của Tập đoàn FDT. “85 công ty thành viên của chúng tôi đã tài trợ cho sự phát triển này và hơn 25 công ty đã cung cấp một số ý tưởng kỹ thuật tốt nhất của họ để thực hiện tiêu chuẩn này thành công. Các đặc điểm kỹ thuật của FDT2 đã được thử nghiệm thấu đáo bởi các công ty thành viên trên khắp thế giới. Chúng tôi rất vui mừng được làm cho toàn thể rộng lớn của công việc này ngay lập tức có giá trị cho mọi người”.
Ngoài việc phát hành FDT2, Tập đoàn FDT phát hành mới tích hợp bộ công cụ phát triển môi trường gọi là ‘FDTExpress’, sử dụng với Visual Studio để phát triển sản phẩm dựa trên FDT2 . FDTExpress được miễn phí cho công chúng.
Tập đoàn ARC Advisory Group đã xuất bản một cuốn báo cáo về FDT2 với tựa “FDT 2.0 Primed for the Future” có thể tải về tại trang web của ARC hay FDT Group. Chuẩn FDT2 đầy đủ, FDTExpress tool, và những công cụ khác liên quan FDT2 có thể tải tại trang web của FDT Group: www.fdt2.org.

Về người đăng

Avatar

IA Vietnam

Bình luận

Đăng bình luận

Quảng cáo

Quảng cáo

Share This
IA VIETNAM - Đăng ký nhận tạp chí miễn phí

Điền thông tin của bạn và gửi về cho chúng tôi, IA Vietnam sẽ tư vấn và gửi cho bạn. Cảm ơn bạn đã hợp tác cùng chúng tôi

X
NHẬN TẠP CHÍ