Nhận bản tin Online
Bài viết mới
29 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

Tour giải pháp SICK 2010
Hoạt động trong & ngoài nước

Tour giải pháp SICK 2010 

Tour các giải pháp cảm biến
Nơi nào có SICK, nơi đó có cảm biến – và nơi nào có cảm biến, không thể thiếu chuyên gia giải pháp SICK. Mỗi vấn đề khác nhau đều có các giải pháp khác nhau. Đôi lúc chúng rất đơn giản, nhưng cũng có khi chúng cực kỳ phức tạp. Từ các giải pháp với các cảm biến đơn đến các hệ thống phức tạp với số lượng lớn các linh kiện cảm biến và thiết bị điều khiển, các ứng dụng có thể mang lại lợi nhuận từ kinh nghiệm nhiều năm của một trong các chuyên gia hàng đầu thế giới.
Trong Tour Giải pháp 2010, SICK giới thiệu các giải pháp cảm biến trên toàn thế giới – từ trực tiếp thực hiện trong các nhà máy tự động hóa, tự động hóa logistic và tự động hóa quá trình… Mỗi giải pháp là một điểm dừng chân của “ tour các giải pháp cảm biến” và nó được thể hiện cụ thể như là một điểm dừng trong tuor giải pháp. Hãy tham gia tour của chúng tôi.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *