Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

Đời sống & kinh tế

Siemens tiếp tục tăng trưởng mạnh trong quý III 

Lần đầu tiên trong hơn một năm qua, lượng đơn hàng và doanh thu của Siemens cùng tăng so với cùng kì quý III năm ngoái. Lượng đơn hàng nhận được trị giá gần 21 tỉ Euro, tăng 22% so với cùng quý năm ngoái. Doanh thu tăng nhẹ và đạt mức 19 tỉ Euro. Do vậy tỉ lệ đơn đặt hàng chuyển thành doanh thu đạt trên 100%. Số đơn hàng và doanh thu đều được hưởng lợi từ tác động của hiệu ứng chuyển đổi tiền tệ. Tổng lợi nhuận của các Ban tăng 40% so với cùng kì năm ngoái và đạt mức kỉ lục trên 2,3 tỉ Euro. Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Điều hành của Siemens, Ngài Peter Loescher cho biết: “Siemens tiếp tục tăng trưởng mạnh trong quý III. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2008 lượng đơn đặt hàng đạt mức tăng trưởng cao như vậy. Nhu cầu tăng mạnh khiến lượng đơn hàng tồn của chúng tôi đạt mức kỉ lục. Đồng thời, lợi nhuận của các Ban cũng đạt mức cao nhất từ trước đến nay và chắc chắn sẽ vượt mức cùng kì năm ngoái.”

Lượng đơn hàng của cả ba Ban cũng như các khu vực có báo cáo đều tăng mạnh, trong đó Ban Công nghiệp dẫn đầu với mức tăng 33%. Tất cả các bộ phận của Ban Công nghiệp đều đạt mức tăng trưởng hai con số. Ban Năng lượng báo cáo tỉ lệ tăng trưởng đơn hàng đạt 18%, phần lớn nhờ khối lượng tăng đáng kể từ những đơn hàng lớn. Bộ phận Năng lượng Tái tạo công bố tổng trị giá đơn hàng lên tới gần 2,3 tỉ Euro vào quý III – cao nhất trong số 14 Bộ phận của Công ty. Số đơn hàng của Ban Y Tế cũng tăng 18% trong quý này. Nhu cầu tăng mạnh đã khiến tổng số đơn hàng tồn của cả 3 Ban của Siemens đạt mức cao kỉ lục 89 tỉ Euro. Con số này cũng cho thấy những ảnh hưởng tích cực của hiệu ứng chuyển đổi tiền tệ.

Doanh thu tăng 4% và đạt mức 19,2 tỉ Euro. Tổng Lợi nhuận của cả 3 Ban đạt mức trên 2,3 tỉ Euro vào quý III. Cả 3 Ban đều cho thấy lợi nhuận tăng so với cùng kì năm ngoái. Ban Năng lượng tiếp tục giữ vững vị trí là Ban có đóng góp lớn nhất, tiếp tục hoạt động hiệu quả dựa trên số lượng lớn các đơn hàng còn tồn, dẫn đầu là Bộ phận Năng lượng Hóa thạch. Ban Công nghiệp đạt mức tăng trưởng hai con số nhờ vào sự khôi phục của các ngành kinh doanh chu kỳ ngắn cũng như việc quản lý chi phí chặt chẽ. Ban Y Tế cũng báo cáo mức tăng trưởng hai con số. Doanh thu từ các hoạt động kinh doanh vượt mức 1,4 tỉ Euro vào quý III, tăng 18% so với cùng kì năm ngoái. Doanh thu ròng tăng 9% lên mức 1,4 tỉ Euro.

Siemens hi vọng doanh thu của cả ba Ban trong năm tài khóa 2010 sẽ tăng vượt mức năm ngoái là 7,466 tỉ Euro. Sự gia tăng này so với mức định hướng từ 6 tỉ Euro lến 6,5 tỉ Euro đã làm tăng kì vọng về tăng trưởng của doanh thu sau thuế từ các hoạt động kinh doanh. Triển vọng này không tính đến những tác động chính có thể phát sinh từ việc tái cơ cấu, các giao dịch danh mục đầu tư, các yếu tố gây suy giảm, những vấn đề về pháp lý và nguyên tắc

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *