Nhận bản tin Online
Bài viết mới
28 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

RPA mới khởi động thành công ở Ấn Độ và Tây Ban Nha
Hoạt động trong & ngoài nước

RPA mới khởi động thành công ở Ấn Độ và Tây Ban Nha 


Ảnh: Khởi đầu thành công của tổ chức PI (PROFIBUS & PROFINET) ở Ấn Độ


Ảnh: Jörg Freitag, chủ tịch PI, taijc cuộc họp khai mạc RPA ở Tây Ban Nha (thứ năm từ bên trái)

Nuremberg: để giải bài toán tăng cường việc hỗ trợ PROFIBUS và PROFINET trong các khu vực kinh tế trọng điểm, PI đã thiết lập các tổ chức khu vực ở Ấn Độ à Tây Ban Nha. Trung tâm thẩm quyền PI hiện đã được lập nên ở cả hai quốc gia này để cung cấp các chính sách hỗ trợ kỹ thuật. Kết quả, 27 quốc gia đại diện sẽ hỗ trợ các thành viên tương ứng trên toàn thế giới.
Khi thành lập mạng lưới PROFIBUS và PROFINET dày đặc khắp thế giới, chúng tôi dành sự chú ý đặc biệt cho tăng trưởng thị trường trong tương lai. “Ấn Độ chứa đầy đủ tiềm năng phát triển công nghiệp tự động hóa trong ngắn hạn và dài hạn” theo Jörg Freitag, chủ tịch PI. Theo thông tin của Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie ZVEI e.V. (Hiệp hội các nhà sản xuất điện và điện tử Đức) tầm quan trọng của Ấn Độ đối với nền công nghiệp điện đã tăng đáng kể trong các năm gần đây. Kết quả là thị trường điện ở Ấn Độ đã chạm mức 37 tỉ Euro.
RPA Ấn Độ sẽ được giám sát bởi UL Group ở Pune. “Chúng tôi hài long rằng chúng tôi đã tìm thấy một đối tác cực kỳ quan trọng trong UL Group, họ sẽ hỗ trợ chúng tôi trong việc phổ biến công nghệ chúng tôi tại Ấn Độ” Freitag giải thích. Công ty đã có các chuyên gia kỹ thuật tại chỗ cũng như tại các văn phòng chi nhánh trong hầu hết các trung tâm thương mại quan trọng ở Ấn Độ. Dileep Miskin, giám đốc của UL Group và chịu trách nhiệm về RPA Ấn Độ khẳng định “Lợi nhuận của các công ty Ấn Độ về công nghệ PROFIBUS và PROFINET cực kỳ cao”.
Với RPA ở Tây Ban Nha, PI đang khám phá một quốc gia rất quan trọng trong khu vực kinh tế châu Âu. Các thành viên mới của RPA bao gồm hai công ty con cũng như các công ty công nghệ tự động hóa Tây Ban Nha. Đặc biệt, các công ty nhỏ và vừa được hưởng lợi từ danh nghĩa thành viên, vì họ được hỗ trợ bởi các đối tác địa phương trong việc thực hiện các hoạt động kinh doanh ở Tây Ban Nha, do đó có thể liên hệ trực tiếp với các khách hàng. RPA ở Tây Ban Nha hoan nghênh 17 đại diện công nghiệp tại buổi khai mạc cuộc họp. Các quy định cho tổ chức mới hiện đang được soạn thảo để được phê duyệt trong đại hội đầu tiên vào tháng 6 năm 2010.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *