Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Khoa học & công nghệ

Thực nghiệm PROFIBUS PA Profile V3.02 

Nuremberg: PROFIBUS PA Profile V3.02 cung cấp một phương thức làm giảm đáng kể chi phí kỹ thuật và vận hành có liên quan đến công nghệ mạng. PI (PROFIBUS & PROFINET International) đã hoàn thành thành công các tiêu chuẩn hoạt động phát triển và thực hiện các thủ tục trong quá trình cấp giấy chứng nhận. Hiện nay, các ứng dụng liên quan đến thực nghiệm đã chứng minh hiệu quả của các chức năng mới của các thiết bị mạng và hệ thống máy chủ hiện có trên thị trường.
The Profile V3.02 làm đơn giản hóa việc tích hợp thiết bị trong chu trình sản xuất của nhà máy. Nó bao gồm các quy định để đánh dấu các phiên bản phần mềm trên các thiết bị, tự động thích ứng với các chức năng của các phiên bản trước đó, cũng như hướng dẫn của các nhà cung cấp để hiệu chỉnh các phần mềm thiết bị và ảnh hưởng tới khả năng tương thích. Ngoài ra, việc lập bản đồ thông tin chẩn đoán cụ thể các thiết bị mạng theo danh mục tiêu (NE107 – tự giám sát và chẩn đoán lỗi các thiết bị mạng) và nhanh chóng chuyển giao dữ liệu thiết bị mạng thiết yếu, ví dụ như việc truyền giữ liệu tham số trong quá trình thay thế thiết bị, đang được cân nhắc.
Các đặc điểm này sẽ được mở rộng kiểm tra trong phòng thí nghiệm của BIS Prozesstechnik ở Frankfurt, Đức. Các cuộc kiểm tra sẽ có NAMUR-AK 2.6 “Fieldbus”, tham dự, sẽ bao gồm tất cả các cải tiến của PROFIBUS PA Profile V3.02.
Một thử nghiệm đầu tiên quan trọng là xác định tính luân phiên của một thiết bị mạng đến các chức năng của một phiên bản trước – đối với nhiều hệ thống/bộ điều khiển chính được sử dụng trong công nghiệp. Các cuộc kiểm tra liên quan đến thực nghiệm cũng sẽ kiểm tra bản đồ thông tin chẩn đoán lỗi các thiết bị mạng theo Kiến nghị NAMUR 107( lỗi, yêu cầu bảo trì, không theo thông số kỹ thuật, kiểm tra chức năng). Một trường hợp kiểm tra khác sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa thời gian truyền dẫn trong việc đưa lên/tải xuống các thông số và việc lắp đặt nó trong hệ thống.
PA Profile V3.02 thể hiện một mốc quan trọng quá trình phát triển của PROFIBUS trong linh vực tự động hóa quá trình. PI (PROFIBUS & PROFINET International) sẽ động viên các hội viên cung cấp sản phẩm cho PROFIBUS PA để để tích hợp cấu hình mới này vào các thiết bị càng nhanh càng tốt: gần 12 đến 15 loại thiết bị khác nhau sẽ được giới thiệu trên thị trường vào 2012.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *