Nhận bản tin Online
Bài viết mới
26 Th3 2023

Blog Tự Động Hóa

INDIA-Ấn Độ
Hoạt động trong & ngoài nước

INDIA-Ấn Độ 

UL Group chủ tịch Indian PI Competence Center (PICC) và là chủ tịch thành viên của Hiệp hội Profibus và Profinet Ấn Độ (IPA) tổ chức nhiều buổi hội thảo công nghệ và các phiên đào tạo hơn 3 tháng ở Pune. Những khóa học gồm ‘PROFIBUS Basics’ và ‘PROFIBUS Maintenance & Troubleshooting’. Kế hoạch mở rộng trong cả nước, sourses được đưa ra và tiến hành bởi nhóm PICC và được người dùng, OEM’s, hệ thống Integrators, nhà thiết kế và nhân viên bảo trì tham dự. Khóa học bắt đầu với một sự đánh giá trước của người tham gia để hiểu tốt hơn về trình độ kiến thức – bao gồm một bài tự đánh giá nhằm chỉ ra sự tiến bộ trong hiểu biết của họ. Theo như sự phản hồi, những người tham gia khóa học đã tự tin hơn về kĩ thuật Profibus.
UK

PROFIBUS UK’s Competence Centre at MMU đã tiết lộ kế hoạch training năm 2011 bao gồm những khóa học cấp bằng kĩ thuật Profibus và Profinet, cài đặt, vận hành và bảo trì, thiết kế hệ thống, phát triển sản phẩm mới, wireless, Coveys, Basic and Certified OpenPLC và Certified AS-Interface sẽ được tổ chức trong năm. Kế hoạch và hồ sơ đăng kí có thể down ở đây HERE. Cơ hội tốt nhất để có được sự chỉ dẫn nhiệt tình và được cấp bằng là tại Mum’s Certified PROFIBUS Training từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 12.
Theo như một định dạng mới được thiết kế để phát huy tối đa tìm năng của các ứng cử viên chỉ trong 1 tuần, kế hoạch bao gồm khóa học Certified PROFIBUS Installer, Commissioning & Maintenance module và the Certified PROFIBUS Engineer. 3 ngày tập trung vào thiết kế hệ thống mà Installer module là một điều kiện tiên quyết. Mỗi khóa học có thể được tách riêng lẻ hoặc là như là một phần của nhóm, phụ thuộc vào khả năng và trình độ hiện tại của các ứng cử viên. Trước tháng 3 tới là cơ hội cuối cùng để tham gia khóa học Certified PROFIBUS Engineer.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *