Nhận bản tin Online
Bài viết mới
22 Th2 2024

Blog Tự Động Hóa

PVN đặt kế hoạch khai thác khoảng 23,81 triệu tấn dầu quy đổi năm 2017
Khác

PVN đặt kế hoạch khai thác khoảng 23,81 triệu tấn dầu quy đổi năm 2017 

Năm 2016, giá dầu thô tiếp tục giữ ở mức thấp kéo dài đã tác động lớn đến mọi hoạt động của ngành Dầu khí. Trong bối cảnh đó, để hoàn thành trách nhiệm với đất nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

Cụ thể như gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 16,66 triệu tấn quy đổi, có 1 phát hiện dầu khí mới Phong Lan Dại (Lô 06-1), 1 vỉa dầu khí mới ở giếng khoan Bạch Hổ-47 (Lô 09-1) và thẩm lượng thành công phát hiện Cá Tầm (Lô 09-3/12). Đưa 3 công trình mới vào khai thác gồm: Công trình RC-9 (Lô 09-1) đưa vào khai thác từ ngày 6/6/2016; mỏ Thiên Ưng đưa vào khai thác ngày 19/12/2016; Sư Tử Trắng pha 1 đưa vào khai thác ngày 28/12/2016.
Về khai thác dầu thô, PVN đạt 17,23 triệu tấn, vượt 1,19 triệu tấn so với kế hoạch năm, hoàn thành kế hoạch cả năm trước 29 ngày. Trong đó, khai thác dầu ở trong nước đạt 15,2 triệu tấn, vượt 1,18 triệu tấn (vượt 8,4%) so với kế hoạch năm, hoàn thành kế hoạch cả năm trước 29 ngày; Khai thác dầu ở nước ngoài đạt 2,03 triệu tấn, vượt 0,6% so với kế năm; Khai thác khí đạt 10,61 tỉ m3, vượt 1,0 tỉ m3 (vượt 10,4%) so với kế hoạch năm. Như vậy, tổng sản lượng khai thác qui dầu đạt 27,84 triệu tấn (vượt 2,19 triệu tấn quy dầu) so với kế hoạch năm.
Mặt khác, các lĩnh vực chính yếu đảm bảo năng lượng cho phát triển kinh tế đất nước như xăng, dầu, điện, phân đạm đều hoàn thành kế hoạch trước 8-26 ngày. Cụ thể như sản xuất phân đạm đạt 1,62 triệu tấn, vượt 40 nghìn tấn (vượt 2,5%) so với kế hoạch năm; sản xuất điện đạt 21,13 tỉ kWh, vượt 4,2% so với kế hoạch năm; Sản xuất xăng, dầu đạt 6,86 triệu tấn, vượt 1,17 triệu tấn (vượt 21%) so với kế hoạch năm. Tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 452,5 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 90,2 nghìn tỷ đồng.
Tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2017 của PVN, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh một số vấn đề tập đoàn cần giải quyết như: Tập đoàn chỉ đạo sản xuất an toàn và hiệu quả các công trình dầu khí. Đối với điện phải triển khai đúng tiến độ các dự án nhà máy phát điện công suất cao. Đẩy nhanh tiến độ, các thủ tục đầu tư các dự án nhất là các dự án PVN tham gia ở khu vực miền Trung để lấy khí từ mỏ Cá Voi Xanh. PVN thực hiện các dự án khí hóa lỏng để phát điện ở Nhơn Trạch 3, 4 để huy động vốn đầu tư hiệu quả.
Đối với lọc hóa dầu cần phải triển khai tốt dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất, đảm bảo chất lượng và sản lượng. Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn cũng phải đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ những vướng mắc tồn tại của dự án. Đối với lĩnh vực dịch vụ cần nâng cao năng lực, hiệu quả các doanh nghiệp. Làm sao để vừa hiệu quả trong nước vừa tìm kiếm cơ hội phát triển ra nước ngoài.
Bám sát diễn biến và chủ động dự báo giá dầu 2017, chủ động có giải pháp ứng phó. Cùng Bộ Công Thương hoàn chỉnh quy hoạch phát triển ngành Dầu khí đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chủ động tích cực phối hợp các Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao trong công tác tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí trong khu vực nước sâu, xa bờ, vùng nhạy cảm.
Về công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án, Phó Thủ tướng lưu ý, hiệu quả các dự án phụ thuộc vào chất lượng đầu tư và chất lượng quản lý, điều hành dự án. Cùng với đó phải có các biện pháp bảo vệ môi trường, không để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Tiếp tục tập trung tái cấu trúc PVN, nâng cao năng lực doanh nghiệp. PVN phải lựa chọn kỹ các lĩnh vực quan tâm, ngành quan tâm, khu vực cần đầu tư. Kể cả nước ngoài cũng phải xác định đâu là vùng cần đầu tư thêm, nơi nào cần chấm dứt. Đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản phẩm chế biến dầu khí. Chú trọng nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật để tạo ra nhiều sản phẩm nội địa có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị cạnh tranh mạnh trên thị trường. Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chặt chẽ chi tiêu, chống thất thoát, gian lận thương mại.
Năm 2017, PVN sẽ phấn đấu thực hiện gia tăng trữ lượng 10-15 triệu tấn dầu quy đổi, khai thác khoảng 23,81 triệu tấn dầu quy đổi. Sản xuất 20,1 tỷ kWh điện thương phẩm, 1,52 triệu tấn phân đạm, gần 6,8 triệu tấn xăng dầu các loại. Kế hoạch mục tiêu tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt khoảng 437,8 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 74,6 nghìn tỷ đồng.

Quang Duy

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *