Khác

Vietsovpetro phát hiện vỉa dầu mới tại cấu tạo Thỏ Trắng

Ngày 30/6/2012, giếng khoan thăm dò ThT-1X tại cấu tạo Thỏ Trắng đã cho dòng dầu tự phun với lưu lượng trung bình 1.690 thùng/ngày đêm. Đây là kết quả thử vỉa tại đối tượng đầu tiên trong khoảng độ sâu từ 3.500 đến 3.650 mét.

Ngày 30/6/2012, giếng khoan thăm dò ThT-1X tại cấu tạo Thỏ Trắng đã cho
dòng dầu tự phun với lưu lượng trung bình 1.690 thùng/ngày đêm. Đây là
kết quả thử vỉa tại đối tượng đầu tiên trong khoảng độ sâu từ 3.500 đến
3.650 mét.


Giàn khoan trên biển.

Theo kế hoạch, Vietsovpetro sẽ tiếp tục tiến hành thử vỉa 4 đối tượng triển vọng khác nằm ở các tầng phía trên của giếng này. Thỏ Trắng là cấu tạo địa chất độc lập trong lô 09-1 nằm về phía Tây Bắc mỏ Bạch Hổ.

Ông Lê Việt Hải – Phó Tổng giám đốc địa chất Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro cho biết: sau giếng thăm dò ThT-1X, Vietsovpetro sẽ khoan giếng thẩm lượng ThT-2X để đánh giá toàn diện trữ lượng dầu khí của cấu tạo, đồng thời sẽ tiến hành các giải pháp kinh tế – kỹ thuật để có thể sớm đưa cấu tạo này vào khai thác trong năm 2013.

MT

Về người đăng

IA Vietnam

Bình luận

Đăng bình luận

Quảng cáo

Bài viết mới

Share This
IA VIETNAM - Đăng ký nhận tạp chí miễn phí

Điền thông tin của bạn và gửi về cho chúng tôi, IA Vietnam sẽ tư vấn và gửi cho bạn. Cảm ơn bạn đã hợp tác cùng chúng tôi

    X
    NHẬN TẠP CHÍ