Nhận bản tin Online
Bài viết mới
30 Th3 2023

Blog Tự Động Hóa

Khác

Tụ gốm CERTEC đo khe hở tế bào trong công nghiệp dược phẩm 

Đo tế bào là đo khô, việc tự kiểm tra và ghi chép đều có thể làm hỏng màng ngăn và làm ẩm thiết bị cảm biến.
Người điều khiển trong công nghiệp dược phẩm không biết về vấn đề: bộ truyền áp suất chuyển đổi làm sai chế độ có sẵn hay không còn chuyển đi một giá trị cho phép. Thực ra nó không phải là vấn đề lớn, một linh kiện trống nhanh chóng được thiết lập và trong vài phút linh kiện mới này làm việc kích thích và linh kiện hoạt động trở lại.
Nhưng tại sao linh kiện lại hỏng?
Hư hại hay gãy màng ngăn là một trong những nguyên nhân thường gặp khi có sự cố về môi trường truyền áp suất. Kết quả là màng ngăn cách ly chất lỏng (50 đến 2500 µL) cung cấp như một môi trường truyền dẫn giữa màng ngăn phân cách thiết bị cảm biến, rò rỉ vào quá trình.
Lỗi này có thể không được thông báo bởi cảm biến điện tử vì chính sản phẩm cũng áp dụng giá trị áp suất nhận từ cảm biến. Vì vậy thời gian chính xác của quá trình phá hủy không phải luôn luôn được xác định.
Màng ngăn cách ly chất lỏng được dùng là các khối phổ biến theo luật FDA và không có hại đến sức khỏe. Tuy nhiên, các nhà giám sát chỉ ra một giá trị rủi ro chất lượng sản phẩm. Dầu vận chuyển không trộn với nước trong dược phẩm là chất độc mạnh, đôi khi đây là kết quả nhận được.
Các máy truyền áp suất với bộ phát hiện dùng tụ gốm CERTEC của VEGA chỉ ra một giải pháp cho vấn đề chất lượng và các quá trình kiểm tra. Bộ phát hiện bằng sứ làm việc không qua lượng chất lỏng vận chuyển và thỏa mãn tất cả các yêu cầu của công nghiệp dược phẩm. thiết bị phát hiện khô, tự giám sát và ghi chép đều có thể làm hỏng màng ngăn và làm ẩm thiết bị cảm biến.
Màng ngăn chứa gốm saphia cứng hơn 10 lần so với thép chất lượng cao và dễ dàng tạo hình. Màng ngăn bằng gốm và thân bằng gốm được nối với nhau bằng mối hàn thủy tinh, cho phép nhiệt độ chịu đựng lên đến +150 °C. Bề mặt chất lượng cao đảm bảo cho khả năng làm sạch dễ dàng. Thiết kế này lưu giữ bởi một khối kín tinh xảo. Dựa trên qua trình yêu cầu, một hộp kín đôi hoặc một thể kín sạch có thể được sử dụng

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *