Nhận bản tin Online
Bài viết mới
03 Th10 2023

Blog Tự Động Hóa

Giao thức Ethernet cấp cao
Điện-Điện tử

Giao thức Ethernet cấp cao 

PROFINET là chuẩn mở sáng tạo cho Ethernet công nghiệp, phát triển bởi Siemens và Profibus User Organization (PNO). Với PROFINET, giải pháp có thể được thực hiện cho nhà máy và tự động hóa quá trình, cho các ứng dụng an toàn, và cho toàn bộ phạm vi của công nghệ truyền động trong điều khiển chuyển động đồng bộ theo thời gian. PROFINET được chuẩn hóa theo chuẩn IEC 61158 và IEC 61784. Profinet được chứng nhận bởi PNO user organization, đảm bảo cho khả năng tương thích rộng khắp.
PROFINET dựa trên nền Ethernet và dùng chuẩn TCP/IP và IT đồng thời bổ sung thêm giao thức đặc biệt và cơ khí hóa để đạt được hiệu suất thời gian thực tốt nhất. PROFINET cho phép tích hợp hệ thống Fieldbus như PROFIBUS, DeviceNet, và Interbus, mà không làm thay đổi thiết bị hiện có.

Lớp thời gian thực
 PROFINET đáp ứng hiệu quả với các cấp :
 TCP/IP: cho các ứng dụng phi thời gian thực
 Real Time (RT): cho việc truyền dữ liệu theo chu kỹ vởi thời gian thực
 Isochronous Real Time (IRT): cho các ứng dụng điều khiển và giám sát

 

Các chế độ PROFINET
PROFINET bao gồm 2 chế độ và cho phép kết hợp các I/O phân tán
PROFINET IO
 I/O phân tán (I/O từ xa) được kết nối thông qua PROFINET IO. Tại đây, họ  I/O của PROFIBUS được giữ lại trong dữ liệu người dùng tữ các thiết bị trường được truyền định kỳ  đến các mô hình quy trình của hệ thống điều khiển. PROFINET I/O mô tả lại thiết bị, bao gồm vị trí thêm vào (các slot) và nhóm các kênh I/O (các subslot). Đặc tính kỹ thuật của các thiết bị trường được mô tả bởi GSD (General Station Description) trên nền XML.

PROFINET CBA
Sự thay đổi này là một khái niệm tiên tiến cho tự động hóa công nghiệp đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các nhà xây dựng nhà máy và các nhà khai thác cho một quá trình kỹ thuật trên toàn hệ thống và nhà sản xuất kéo dài. Các mô hình thành phần PROFINET  sử dụng thực sự của nó trong các hệ thống tự động hóa phân tán. Nó thật sự lý tưởng cho các thiết bị hiện trường thông minh với chức năng lập trình cũng như bộ điều khiển. PROFINET CBA dựa trên mô hình hướng đối tượng của mô-đun công nghệ. Dựa trên mô hình đối tượng này, máy và cài đặt được cấu trúc trong PROFINET trong các hình thức của mô-đun công nghệ. Các chức năng của các mô-đun công nghệ được đóng gói trong các thành phần PROFINET thống nhất. Từ bên ngoài, các thành phần PROFINET được truy cập thông qua giao diện thống nhất xác định. Chúng có thể được tự ý kết nối theo cách này.

Cấu hình với GSD-Files

Trong giai đoạn thiết lập mạng PROFINET, Profinet Controller phải được cấu hình với một công cụ cấu hình, đặc biệt, như Step7 từ Siemens hay Nettool từ HMS. Các quá trình cấu hình dựa trên thiết bị điện tử, nguồn dữ liệu(GSD-Files) được yêu cầu cho mỗi thiết bị Profinet. GSD-Files được cung cấp bởi nhà sản xuất thiết bị và có phần mô tả điện tử tất cả các tham số truyền thông có liên quan của các thiết bị PROFINET

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *