Nhận bản tin Online
Bài viết mới
29 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

PROcess Field BUS
Điện-Điện tử

PROcess Field BUS 

Profibus là hệ thống truyền thông hàng đầu trong công nghiệp tự động hóa sản xuất ở Châu Âu, với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở nhiều thị trường khác nhau. Profibus được hỗ trợ bởi Siemens và được thúc đẩy bởi các tổ chức tài chính Profibus. Sản phẩm Profibus được chứng nhận bởi các Tổ chức ngProfibus là hệ thống truyền thông hàng đầu trong công nghiệp tự động hóa sản xuất ở Châu Âu, với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở nhiều thị trường khác nhau. Profibus được hỗ trợ bởi Siemens và được thúc đẩy bởi các tổ chức tài chính Profibus. Sản phẩm Profibus được chứng nhận bởi các Tổ chức người sử dụng Profibus (PNO), đảm bảo khả năng tương thích trên toàn thế giới.

Profibus đã được xác định ban đầu cách đây 15 năm theo tiêu chuẩn Đức DIN 19245 và ngày nay là một phần của loạt tiêu chuẩn quốc tế IEC 61158. Căn cứ vào các chức năng ban đầu, nhiều tính năng mới được thêm vào và ngày nay, Profibus bao gồm một họ của 3 biến thể giao thức (DP, DPV1, DPV2) có thể được sử dụng với các phương tiện truyền thông truyền vật lý khác nhau.
Thiết bị cải thiện khả năng tương tác
Ngoài các định nghĩa giao thức, Profibus xác định nhiều cấu hình ứng dụng cho các loại thiết bị cụ thể và các ngành công nghiệp ProfiDrive cho Drive, Profibus PA cho tự động hóa quá trình và ProfiSafe cho các ứng dụng an toàn. Tính năng của Profibus, khả năng truyền tải thời gian thực, cấu trúc mạng linh hoạt, thủ tục truy cập dữ liệu tiên tiến, khái niệm chuẩn đoán tốt và các cơ chế cấu hình đã được chứng minh.

 

Họ giao thức Profibus
Profibus là một mạng tổng thể. Tùy thuộc vào sự biến đổi giao thức được lựa chọn, nó hỗ trợ giao tiếp Master / Slave, Master / master và Slave/ Slave. Profibus được tối ưu hóa để truyền dữ liệu theo quá trình tuần hoàn nhanh và hiệu quả giữa Master và Slave, nhưng cũng có thể xử lý dữ liệu thông số mạch hở và truyền đồng bộ theo thời gian thật

Phiên bản DP-V0

Cung cấp các chức năng cơ bản của DP, bao gồm cả chu kỳ trao đổi dữ liệu, trạm, mô-đun và chuẩn đoán kênh cụ thể  và bốn loại ngắt khác nhau cho việc chẩn đoán và làm gián đoạn quá trình, và cho kéo và cắm vào các trạm

Phiên bản DP-V1

Có cải tiến hướng tới tự động hóa quá trình, đặc biệt trong giao tiếp dữ liệu mạch hở cho việc đăng kí tham số, việc điều khiển hoạt động trực quan và kiểm soát gián đoạn của các thiết bị hiện trường thông minh, song song với dữ liệu người dùng theo chu kỳ. Điều này cho phép truy cập trực tuyến đến các trạm bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật. Ngoài ra, DP-V1 có thêm ba loại ngắt: ngắt trạng thái, ngắt cập nhật và gián đoạn một nhà sản xuất cụ thể.

Phiên bản DP-V2

Có cải tiến hơn nữa và là hướng chủ yếu hướng tới nhu cầu của công nghệ truyền dẫn. Do các chức năng bổ sung, chẳng hạn như chế độ slave đẳng thời và truyền thông slave 1 bên (DXB). DP-V2 cũng có thể được thực hiện như một bus truyền dẫn cho việc kiểm soát các chuỗi chuyển động nhanh trong các trục dẫn động.

Cấu hình với GSD-Files

Trong giai đoạn thiết lập mạng Profibus, Profibus master phải được cấu hình với một công cụ cấu hình đặc biệt chẳng hạn như Step7 từ Siemens hay Nettool từ HMS. Các quá trình cấu hình dựa trên thiết bị điện tử, nguồn dữ liệu(GSD-Files) được yêu cầu cho mỗi thiết bị Profibus. GSD-Files được cung cấp bởi nhà sản xuất thiết bị và có phần mô tả điện tử tất cả các tham số truyền thông có liên quan của các thiết bị Profibus.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *