Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Giao thức Ethernet TCP/IP
Điện-Điện tử

Giao thức Ethernet TCP/IP 

Modbus là 1 giao thức ứng dụng mở Master/Slave có thể được sử dụng trên nhiều lớp vật lý khác nhau. Modbus là giao thức lớp tin nhắn ứng dụng, có vị trí ở mức 7 của OSI model. Nó cung cấp truyền thông giữa client/server giữa các thiết bị được kết nối trong nhiều loại khác nhau của bus hoặc hệ thống. Modbus-TCP có ý ngĩa là giao thức Modbus được sử dụng trên Ethernet-TCP/IP. Modbus-TCP là 1 mạng Ethernet công nghiệp mở được nhận diện bởi Modbus-IDA User Organization và the Internet Engeneering Task Force (IETF) như 1 chuẩn Internet RFC. Modbus được chứng nhận bởi Modbus-IDA User Organization cho việc tương thích và phù hợp với đặc tính Modbus.

Modbus-TCP không thật sự mới. Thay vào đó, nó cần thiết để phê duyệt cho Ethernet-TCP/IP như là 1 công nghệ truyền dữ liệu cho giao thức Modbus Protocol, có hiệu lực từ năm 1979. Dịch vụ Modbus cũng đã được chứng minh và mô hình đối tượng đã được kể từ khi phiên bản gốc của giao thức Modbus là không thay đổi và dễ dàng đáp ứng cho giao thức TCP/IP. Điều này mở rộng họ Modbus với dải sản phẩm thêm vào hiện bao gồm Modbus-RTU cổ điển (truyền dữ liệu không đồng bộ thông qua RS-232 hoặc RS-485), Modbus-Plus (truyền thông tốc độ cao thông qua Token Passing Network) và Modbus-TCP (truyền thông client/server dựa trên Ethernet-TCP/IP). Tất cả những phiên bản này chia sẻ cùng giao thức ứng dụng xác định 1 mô đun đối tượng phổ dụng  cho dịch vụ truyền thông dữ liệu người dùng.

 

Modbus là một giao thức yêu cầu / trả lời và cung cấp dịch vụ quy định bởi mã chức năng. Mã chức năng của Modbus là những yếu tố của Modbus request/reply PDU’s. Modbus cung cấp 1 bộ chức năng để đọc và ghi dữ liệu lên các thiết bị trường. Modbus hỗ trợ dữ liệu dạng bit hoặc word. Hiệu quả của mạng lưới Modbus-TCP phụ thuộc vào loại và thiết kế của mạng Ethernet được dùng và việc thực hiện của bộ vi xử lý trong các giao diện truyền thông của các thiết bị tương ứng.
Modbus-TCP là một cách tiếp cận thực tế để sử dụng Ethernet như một phương tiện truyền dữ liệu cho các ứng dụng tự động hóa. Các chi phí bổ sung của cơ sở hạ tầng mạng (cấu trúc liên kết dạng sao với các thiết bị chuyển mạch thông minh) có thể được biện minh bởi những lợi thế của Ethernet như số lượng lớn các trạm trong một mạng và lợi ích đáng kể do thêm chức năng chuyển giao Internet, email và tập tin nhúng) có thể sử dụng cùng một môi trường.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *