Nhận bản tin Online
Bài viết mới
28 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

Đời sống & kinh tế

Vượt qua khủng hoảng với ý tưởng cải tiến – Sick Stegmann 

SICK STEGMANN ở Doaueschingen đã cải tổ lại hệ thống quản lý để có khả năng khai thác điểm mạnh tốt hơn trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế. Công ty sẽ gặp thuận lợi trong việc kết hợp ý tưởng cải tiến và sản phẩm chất lượng cao để cải thiện vị trí của công ty trở thành dẫn đầu trong công nghệ.
Sự đổi mới và chất lượng là những yếu tố phản ảnh sự điều hành quản lý mới của bộ đôi SICK STEG-MANN GmbH đại diện Josef Sir: Giám đốc phát triển và nhà cải tổ Stegmann trong nhiều năm sẽ tập trung toàn bộ cho ý tưởng cải tổ với “Công nghệ mới” Người phát ngôn của ban giám đốc, Dr.Bern Cordes chịu trách nhiệm quản trị chất lượng toàn cầu của tập đòan SICK cho nhiều năm. Ông thay thế Sven Behrend người đã quản lý công ty gần năm năm.
SICK STEGMANN là thành viên của tập đoàn SICK từ năm 2002 và là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất cảm biến đặc biệt dành cho hệ thống truyền động và mô tưa…. Nhà máy phát điện bằng sức gió, năng lượng mặt trời, máy in ấn hoặc rô bôt. Công ty đạt được vị trí này phần lớn là kết quả của nhiều sự cải tiến về sản phẩm và những cải tiến tiên phong – sự phân biệt mạnh mẽ là điều cần thiết để mở rộng hơn. Trước tiên, thông qua sự sáng tạo của bộ phận Công Nghệ mới, thứ hai bằng việc chỉ định chuyên viên thiết kế kinh nghiệm khác để mở rộng quản trị: Trevor Stewart đem theo kinh nghiệm nhiều năm về dự án và phát triển từ ngành công nghiệp tự động.
“Theo Dr. Bernd Cordes: “Đây là thời điểm đúng nhất để bố trí cho khóa này”. “Với chính những cải tiến và con người, SICK STEMANN đã có được những tiềm năng để phát triển hơn nữa”.  Mục đích tuyên bố về quản trị mới này là: Trở thành người tiên phong trên thị trường để khôi phục lại sự tăng trưởng.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *