Nhận bản tin Online
Bài viết mới
03 Th10 2023

Blog Tự Động Hóa

Hoạt động trong & ngoài nước

Sick mở rộng Hoạt động tại Canada 

Công ty TNHH SICK là công ty con được sáng lập do một người Canada đã tiếp nhận hoạt động kinh doanh của công ty AMKO SYSTEMS INC tại Toronto. Được xem như là một nhà phân phối và nhà cung cấp dịch vụ các dự án với dịch vụ cạnh tranh và kỹ thuật tối ưu, AMKO được mong đợi là một nhà cung cấp về công nghệ đo lường môi trường trên thị trường Canada.

SICK đã kinh doanh cả hai lọai sản phẩm hữu hình và vô hình của công ty AMKO Systerms Inc và có hiệu lực từ ngày 2 tháng 1 năm 2009.  Đó như là một sự hợp tác thành công và phụ thuộc nhau qua nhiều năm, AMKO đã sử dụng máy phân tích của SICK cho hàng loạt dự án dành cho khí đốt và đo lường bụi ví dụ như: trạm năng lượng và nhà máy xi măng. Công ty mới với mục tiêu bán hàng xấp sỉ 5triệu đô la Canada, thể hiện sự hợp thành quan trọng chiến lược NAFTA của SICK dành cho lĩnh vực xử lý tự động. Xây dựng dựa trên kỹ thuật công nghệ cao và định hướng khách hàng của nhân viên tốt được giữ tiếp tục công việc sau khi tiếp nối các cấp lãnh đạo, công việc kinh doanh sẽ phát triển hơn nữa dưới sự định hướng của SICK. Việc mở rộng việc bán hàng và khai thác liên tục toàn bộ công ty trong tổ chức SICK được ưu tiên cho cơ hội cải thiện môi trường.

Dr. Robert Bauer, phát ngôn viên của ban quản trị SICK cho biết: “Để vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn chúng tôi hài lòng với việc mở rộng lĩnh vực xử lý tự động hóa – một lĩnh vực mà ít phụ thuộc và vòng kinh tế ngắn. Tuy nhiên, sự hiện diện trực tiếp của chúng tôi vào thị trường Canada sẽ đóng góp hơn nữa để mở rộng vị trí của SICK trên toàn Bắc Mỹ.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *