Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Samsung quan tâm đến công nghiệp đóng tàu, giàn khoan
Tổ chức xúc tiến thương mại

Samsung quan tâm đến công nghiệp đóng tàu, giàn khoan 

Ngày 28-10, Tập đoàn Công nghiệp nặng Samsung (Samsung Heavy Industry) và 16 công ty công nghiệp phụ trợ của Hàn Quốc đã có buổi gặp gỡ với các đối tác Việt Nam trong ngành đóng tàu, đóng giàn khoan, chế tạo trang thiết bị dầu khí và công nghiệp phụ trợ liên quan.


Ảnh: lễ khỏi công công trình khối thượng tầng giàn Mỏ Tê Giác Trắng

Theo ông Cheolhwa Jung, thuộc Samsung Heavy Industries, Việt Nam có tiềm năng về phát triển ngành đóng tàu, chế tạo trang thiết bị dầu khí và công nghiệp phụ trợ, do đó mục đích của đoàn đến Việt Nam lần này là tìm hiểu năng lực của các doanh nghiệp Việt Nam trong ngành để hợp tác, giao lưu và trao đổi kỹ thuật.

Theo ông Jung, cùng đi với đoàn là 16 công ty công nghiệp phụ trợ của Hàn Quốc – là những công ty có mối quan hệ hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp nặng Samsung. Những công ty này có những kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong những lĩnh vực nói trên để cùng hợp tác và trao đổi kỹ thuật với doanh nghiệp trong nước.

Đến Việt Nam lần nay, ngoài việc thiệu sản phẩm công nghiệp đóng tàu, đóng giàn khoan và thiết bị phụ trợ của Hàn Quốc, Samsung Heavy Industry và đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc còn tìm hiểu các sản phẩm công nghiệp có liên quan của Việt Nam; tìm các đối tác trong nước có năng lực để đặt hàng gia công.

Trong tuần này, đoàn cũng sẽ đến Hà Nội để làm việc với Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) và Vinashin cùng một số đối tác khác để tính đến việc hợp tác. Ngoài những lĩnh vực nói trên, trong thời gian gần đây Samsung cũng quan tâm đến các dự án xây nhà máy điện ở Việt Nam. Theo Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương), Samsung đã khảo sát các dự án nhà máy điện ở miền Trung và miền Nam nhằm chọn ra một dự án phù hợp để đầu tư.

Suri Nguyen

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *