Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

PROFINET xếp chồng với hệ thống dự phòng cho quá trình tự động hóa
TĐH quá trình sản xuất

PROFINET xếp chồng với hệ thống dự phòng cho quá trình tự động hóa 

Giao tiếp Profinet xếp chồng từ KW-Software đã được sử dụng thành công trong nhiều năm với các giải pháp tự động hóa tinh vi. Phiên bản mới 3.7 hỗ trợ hệ thống Profinet dự phòng cho các yêu cầu đặc biệt của quá trình tự động hóa.

Hệ thống dự phòng trong các hệ thống tự động hóa là một tiêu chí quan trọng để quản lý chuỗi quy trình công nghệ. Dự phòng phải có sẵn trên tất cả các cấp – ở cấp độ kiểm soát, cấp độ thông tin liên lạc hoặc vào cấp độ đầu vào/đầu ra của các thiết bị hiện trường.

Hệ thống dự phòng cho quá trình tự động hóa nhà máy lọc .

PROFINET hỗ trợ hệ thống dự phòng cho các hệ thống điều khiển phân tán với các cơ chế và các dịch vụ truyền thông được chuẩn hóa. Các thông tin liên lạc xếp chồng của KW-Software cho phép mở rộng quy mô độc lập dự phòng cho tất cả các cấp đơn. Các điều khiển, mạng và các thiết bị I/O, do đó có thể được cấu hình khác nhau. Điều này cung cấp sự linh hoạt tối đa khi lựa chọn các khái niệm dự phòng cụ thể cho các ứng dụng khác nhau.

Các phiên bản mới của Profinet xếp chồng bổ sung cho phép cấu hình lại bumpless trong quá trình vận hành sản xuất (cấu hình trong Run, CiR). Như vậy, thêm, loại bỏ hoặc thay thế các thiết bị, thay đổi cấu hình mô-đun hoặc thay đổi các thông số có thể không ảnh hưởng đến quá trình tự động hóa.

MT

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *