Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th4 2024

Blog Tự Động Hóa

Khoa học & công nghệ

PROFIBUS hỗ trợ PROLIST 

Karlsruhe, PI hỗ trợ hoạt động của PROLIST® INTERNATIONAL e.V để tiêu chuẩn hóa các đặc tính của dữ liệu trao đổi giữa nhà sản xuất và các thiết bị điều khiển quá trình và người sử dụng. trong Feature List. PROLIST INTERNATIONAL là một tổ chức độc lập của người sử dụng và nhà sản xuất các thiết bị, hệ thống, và công cụ tự động với mục đích cung cấp danh mục đặc điểm có các kế hoạch, thiết kế, dịch vụ và cung ứng các thiết bị và hệ thống điều khiển quá trình cho các nhà sản xuất và người sử dụng. Theo hợp đồng, PI cung cấp PROLIST INTERNATIONAL các thành phần đã thõa thuận được sử dụng trong PROLIST, sẽ được xuất bản NAMUR NE100, cũng như các hoạt động được tiêu chuẩn hóa phù hợp với Hệ thống eCl@ssSystem.

Nguyên lý cơ bản của PROLIST là dữ liệu điện tử trao đổi giữa nhà sản xuất và người sử dụng và các hệ thống khác trong các công ty( cả nhà sản xuất và người sử dụng), như ERP và CAE. Nó sẽ ngăn ngừa lỗi in gây ra bởi cùng một dữ liệu được gởi đi gởi lại nhiều lần và sẽ làm giảm số lượng giấy in tài liệu. PROLIST sẽ tối ưu hóa quá trình sản xuất, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng quá trình sản xuất. danh mục đặc tính cũng sẽ được chuyển sang tiêu chuẩn quốc tế của IEC.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *