Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Ngày Công nghệ – Hệ thống Tự động hóa Mở rộng – Hệ thống Điều khiển 800xA phiên bản 6.0
Sự kiện

Ngày Công nghệ – Hệ thống Tự động hóa Mở rộng – Hệ thống Điều khiển 800xA phiên bản 6.0 

Khách hàng tham dự hội thảo – ảnh: Thanh Minh 

Hà Nội – Hồ Chí Minh, trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến 7 tháng 11 năm 2014, ABB Việt Nam phối hợp với ABB Singapore đã tổ chức các buổi hội thảo và đào tạo cho nhân viên ABB và khách hàng, đối tác về Hệ thống tự động hóa mở rộng – Hệ thống điều khiển 800xA phiên bản 6.0. Sự kiện này nằm trong chuỗi sự kiện “Control Tour” được thực hiện rộng khắp khu vực Nam Á.

Tham dự sự kiện này, nhân viên của ABB và các khách hàng, đối tác đã có cơ hội được cập nhật về những tính năng mới nhất của Hệ thống điều khiển 800xA phiên bản 6.0 và trực tiếp trải nghiệm các tính năng này trên bộ thiết bị demo có mặt tại hội thảo.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *