Nhận bản tin Online
Bài viết mới
29 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

Lễ kí kết xúc tiến đầu tư phát triển ngành công nghiệp Việt Nam
Sự kiện

Lễ kí kết xúc tiến đầu tư phát triển ngành công nghiệp Việt Nam 

Dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Công Thương ông Lê Dương Quang và Phó chủ tịch ủy ban nhân dân bà Nguyễn Thị Hồng, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và Ban quản lý các Khu công nghiệp-Khu chế xuất (HEPZA) Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết thỏa thuận hợp tác về hoạt động xúc tiến thương mại, thương hiệu và xúc tiến đầu tư phát triển ngành công nghiệp. Theo ban quản lý HEPZA sẽ làm đầu mối triệu tập doanh nghiệp trong các khu công nghiệp-khu chế xuất và phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại phổ biến các chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực thương mại và đầu tư.

Nhân buổi lễ kí kết, Thứ trưởng Bộ Công Thương ông Lê Dương Quang cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đầu tàu của nền công nghiệp cả nước về đầu tư mọi dự án, các ngành nghề, đặc biệt là những ngành công nghiệp có công nghệ cao. Ông mong muốn qua việc ký kết hợp tác giữa HEPZA và Cục Xúc tiến Thương mại về xúc tiến thương mại và đầu tư sẽ càng tạo điều kiện để công nghiệp của thành phố đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh tế, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của nền công nghiệp kinh tế cả nước.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra những đề xuất: mọi nhiệm vụ trọng tâm hai bên cần có những công việc cụ thể, chi tiết hàng năm trong việc thực hiện thỏa thuận đã được ký kết. Cục Xúc tiến thương mại cần cam kết với HEPZA về việc hỗ trợ cụ thể cho bao nhiêu doanh nghiệp, và những ngành hàng nào để HEPZA chủ động thực hiện. Ngoài ra cục xúc tiến thương mại cần hỗ trợ cung cấp thông tin, ngành hàng có nhu cầu, chính sách các nước để các doanh nghiệp chủ động lên kế hoạch đầu tư và tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia các triển lãm, hội chợ do cục tổ chức trong nước và ngoài nước.

Tại buổi lễ kí kết, hai bên thống nhất sẽ cùng tham gia đào tạo cho các doanh nghiệp về chuyên môn, cung cấp thông tin cập nhật cũng như tạo cơ hội để các doanh nghiệp tham gia các chương trình, đề án, dự án tài trợ của nước ngoài và giúp các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu trong và ngoài nước thông qua các hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm. Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất phối hợp trong việc giới thiệu, thu hút, mời gọi các dự án đầu tư có quy mô lớn, hiệu quả cao về kinh tế đảm bảo sự phát triển bền vững, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của Thành phố Hồ Chí Minh.

Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 15 khu công nghiệp-khu chế xuất, trong đó có 12 khu đã đi vào hoạt động. Ngoài ra còn 7 khu công nghiệp dự kiến thành lập mới đang trong giai đoạn thực hiện thủ tục pháp lý. Từ nay đến năm 2020, thành phố sẽ có 22 khu công nghiệp-khu chế xuất với tổng diện tích 5.918ha. Tính đến tháng 3/2011, tổng vốn đầu tư tại các khu công nghiệp-khu chế xuất đạt 7,7 tỷ USD bao gồm vốn đầu tư của dự án sản xuất công nghiệp, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và dự án cung ứng dịch vụ phục vụ sản xuất công nghiệp.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *