Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th2 2024

Blog Tự Động Hóa

Hội nghị triển khai thực hiện văn bản pháp quy về đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
Sự kiện

Hội nghị triển khai thực hiện văn bản pháp quy về đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ 


Ảnh: Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân phát biểu khai mạc hội nghị!

Ngày 15/4/2010, tại nhà khách văn phòng chính phủ, Bộ KH&CN đã tổ chức buổi hội nghị triển khai thực hiện văn bản pháp quy về đăng ký hoạt động của tổ chức KH&CN. Thứ trưởng Nguyễn Quân chủ trì buổi hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo các sở đến từ các tỉnh thành khu vực phía Nam…Nội dung buổi hội nghị giới thiệu Thông tư 02 số 02/2010/TT-BKHCN, hướng dẫn thực hiện nội dung chi tiết thông tư 02 và một số quy định liên quan, hướng dẫn thực hiện danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức KH&CN ban hành theo QĐ số 97/2009/QĐ-TTg của TTCP.
Theo quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức KH&CN, cơ sở ban hành quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 và những trách nhiệm của cá nhân thành lập tổ chức KH&CN.

• Ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức KH&CN;

• Quy định rõ trách nhiệm của cá nhân thành lập tổ chức KH&CN, Bộ KH&CN, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW trong việc thực hiện Quyết định số 97;
• Quy định rõ: Quyết định số 97 có thể được định kỳ sửa đổi, bổ sung để phú hợp với tình hình thực tiễn và nhu cầu phát triển của đất nước;
• Luật KH&CN năm 2000, Khoản 1, Điều 17 quy định: cá nhân hoạt động KH&CN có quyền thành lập tổ chức KH&CN trong một số lĩnh vực theo quy định của Chính phủ;
• Nghị định số 81/2002/NĐ-CP năm 2002, Khoản 2, Điều 11 quy định: Thủ tướng Chính phủ quyết định những lĩnh vực cụ thể mà cá nhân được thành lập tổ chức KH&CN;
• Vì vậy, việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức KH&CN là nhằm triển khai Luật KH&CN năm 2000 và Nghị định số 81/2002/NĐ-CP;
• Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của tổ chức KH&CN do mình thành lập;
• Chỉ hoạt động trong lĩnh vực thuộc danh mục ban hành theo quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/9/2009;
• Nếu có yến kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn danh nghĩa của tổ chức KH&CN.
Trách nhiệm của Bộ KH&CN và UBND các Tỉnh/Thành phố phải rà soát các tổ chức KH&CN đã thành lập, hướng dẫn đăng ký lại hoạt động KH&CN theo danh mục, thu hồi giấy chứng nhận không đúng chức năng, thẩm quyền hoặc chấm dứt hoạt động khi có vi phạm. Danh mục bao gồm: 7 lĩnh vực KH&CN (gọi tắt là cấp I), 42 lĩnh vực chuyên ngành (gọi tắt là cấp II), 266 lĩnh vực chuyên ngành hẹp (gọi tắt là cấp III) và 7 lĩnh vực dịch vụ KH&CN.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *