Nhận bản tin Online
Bài viết mới
14 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Van màng Robolux tạo ra một sự khác biệt lớn
Thiết bị công nghiệp

Van màng Robolux tạo ra một sự khác biệt lớn 

Các van màng thường không nằm trong sự cân nhắc chính, nhưng RoboValve sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn. Thiết kế quá trình với RoboValve sẽ nâng cao công suất của các quá trình thực hiện như lọc hoặc sắc ký và nhiều ứng dụng khác nơi bạn đang xử lý các sản phẩm có giá trị.

RoboValve sẽ tiết kiệm thời gian sản xuất và tối thiểu các van và các màng, do đó giảm chi phí sản xuất.
Bí mật là KHÔNG đưa thể tích lên cao!!! điều này có được bằng cách dùng hai van, tác động độc lập, được gắn dưới một màng chắn, tiết kiệm không gian và không cần dùng thanh chữ T. Cải tiến thể hiện ở điểm này, thiết kế làm cho nó trở nên khác biệt.

Burkert Biotech GmbH mua lại tài sản của Robolux AB năm 2005. Chiến lược và thương hiệu của chúng tôi chủ yếu kết hợp với phân đoạn Higienic Processing chúng tôi cung cấp cho khách hàng một gói các hệ thống thực sự toàn diện trong các ngành công nghiệp Dược phẩm Sinh phẩm.
Robovalve được phát minh vào đầu những năm 1990 để đáp ứng trực tiếp các yêu cầu công nghiệp để tối thiểu hóa khối lượng hệ thống và nằm bên trong các thiết bị quá trình sinh học. Công nghệ “hai khóa một màng một cơ cấu chấp hành” được cấp bằng sang chế và thực sự là một giải pháp độc đáo; van Robolux được lắp đặt trong các công ty Sinh phẩm trên toàn thế giới. Mặc dù các thiết kế các đường dẫn với nhiều đường nhiều cổng cần nhiều cân nhắc thêm ngay từ đầu về kết quả cuối cùng có thể đạt được có xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra hay không. Khi kết hợp công nghệ Robolux với Process Valve và Block Valve chúng tôi có thể cung cấp cho người sử dụng van màng giải pháp tối ưu nhất.

Để biết thêm thông tin và tìm hiểu vì sao Burkert thực sự là sự lựa chọn thông minh trong điều khiển chất lỏng, vui lòng liên hệ mike.rodd@burkert.com.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *