Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: Gần 1,5 tỷ USD nâng cấp, mở rộng
Công cụ & máy móc

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: Gần 1,5 tỷ USD nâng cấp, mở rộng 

Bộ Công thương vừa có thông báo kết quả thẩm định Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất do Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đệ trình. Là dự án nhóm A, cấp I, thuộc công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn khác, việc thẩm định Báo cáo Nghiên cứu khả thi điều chỉnh được thực hiện theo khoản 15, Điều 1, Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 và Điều 58, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Liên quan sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng, Báo cáo Thẩm định cho hay, các tổ chức, cá nhân hay nhà thầu liên quan công đoạn này đều đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

Thiết kế cơ sở của Dự án cũng phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt của cấp có thẩm quyền như Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp phía Đông Dung Quất, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất đến năm 2045. Việc đầu tư xây dựng dự án phù hợp với định hướng/chỉ đạo tại các nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển ngành dầu khí; Chiến lược Phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Mục tiêu, quy mô của Dự án được Bộ Công thương cho là phù hợp với chủ trương đầu tư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 482/QĐ-TTg ngày 5/5/2023. Tuy vậy, Bộ Công thương cho hay, tổng mức đầu tư Dự án là 36.397 tỷ đồng (tương đương 1,489 tỷ USD), tăng 18,55% so với tổng mức đầu tư tại Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 5/5/2023 (31.240 tỷ đồng, tương đương 1,257 tỷ USD).

Dù vậy, Báo cáo Thẩm định cho rằng, Dự án không thuộc trường hợp phải điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bộ Công thương cũng kết luận, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các số liệu báo cáo, chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả đầu tư Dự án; các bên Tư vấn thiết kế, Tư vấn thẩm tra chịu trách nhiệm về các số liệu tại Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh, Báo cáo Thẩm định. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư giải trình rõ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lựa chọn công nghệ tối ưu cho dự án; nghiên cứu các giải pháp tối ưu chi phí đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh tế của Dự án; có giải phát kiểm soát và quản lý chặt chi phí đầu tư, đảm bảo tối ưu và hiệu quả kinh tế.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *