Nhận bản tin Online
Bài viết mới
03 Th10 2023

Blog Tự Động Hóa

Thư viện HART ® Master
Thiết bị công nghiệp

Thư viện HART ® Master 

Thư viện HART ® master cung cấp sự phát triển của thiết bị fieldbus master với việc truy cập đến tất cả các đặc tính và dịch vụ được nhận diện trong đặc tính giao thức truyền thông HART ® Field phiên bản 6.0 từ tháng tư năm 2001.
• Chế độ ngắt
• Hoãn đáp ứng
• Chuyển khối
• Nhận diện các biến
• Mở rộng số câu lệnh
• Mở rộng địa chỉ tham chiếu
• Multi Drop Mode
• Hạn định giá trị đo
• ANSI-C
• Mã nguồn được chứng minh
• Code ví dụ
Công nghệ: With HART ® có thể thiết lập truyền thông số trên 1 tín hiệu analog từ 4 đến 20 mA. Phần cứng chỉ yêu cầu 1 vài bước điều khiển bởi phần mềm. vì vậy có thể phát triển 1 thư viện HART ® master chung và làm cho nó thích hợp với bất kì bộ vi điều khiển nào. Hơn thế nữa, các macros sẽ giúp cho người triển khai tích hợp driver trong các ứng dụng của mình.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *