TĐH quá trình sản xuất

Sự kiện TOP 5 với HMI cảnh báo

Trong một hệ thống HMI, nó hữu ích để có thông tin hệ thống bổ sung kết hợp với một cảnh báo để các báo cáo sắp xếp hợp lý hơn và xử lý cảnh báo có hiệu quả hơn. Một cảnh báo có thể được kết hợp lên đến bốn đối tượng được ghi nhận trong lịch sử cảnh báo và cũng có thể được nhúng vào trong các tin nhắn cảnh báo có thể tìm thấy trong một bản tóm tắt hoặc biểu ngữ.

Khám phá những tính năng ẩn nhưng mạnh mẽ của phần mềm giao diện người-máy của bạn có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và dễ dàng xử lý sự cố.

Tương tác với các cảnh báo là một trong những chức năng điều hành cơ bản mà bạn mong đợi từ phần mềm giao diện (HMI) người-máy http://discover. rockwellautomation.com/hmi. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ có sử dụng các chức năng cảnh báo tiêu chuẩn, sự điều hành của bạn có thể bỏ lỡ các tính năng ít được biết đến, điều đó có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và dễ dàng xử lý sự cố.

Chúng tôi kiểm tra năm chức năng cảnh báo và sự kiện của FactoryTalk® thường bị bỏ qua nhưng có thể rất hữu ích cho các nhà khai thác dưới đây.

Đối tượng liên quan

Trong một hệ thống HMI, nó hữu ích để có thông tin hệ thống bổ sung kết hợp với một cảnh báo để các báo cáo sắp xếp hợp lý hơn và xử lý cảnh báo có hiệu quả hơn. Một cảnh báo có thể được kết hợp lên đến bốn đối tượng được ghi nhận trong lịch sử cảnh báo và cũng có thể được nhúng vào trong các tin nhắn cảnh báo có thể tìm thấy trong một bản tóm tắt hoặc biểu ngữ.

Bằng cách kết hợp các đối tượng bao gồm xử lý dữ liệu với thông tin sự kiện và tin nhắn cảnh báo, các nhà khai thác có thể tự động nhận được thông tin có liên quan mô tả những gì thể hiện môi trường của hệ thống như khi cảnh báo được kích hoạt.

Ví dụ, nếu bạn có một cảnh báo bơm liên kết với một giá trị lưu lượng kế đầu ra, trọng lượng bể chứa, và hai van quá trình, bạn thường phải đánh giá chiều hướng theo dữ liệu và báo cáo hoạt động để hiểu những gì đã góp phần vào trạng thái cảnh báo này. Với các đối tượng liên kết, bạn sẽ có được tất cả các thông tin cần thiết trong một lần giao tiếp. Điều này tiết kiệm thời gian và nỗ lực vì nó giúp loại bỏ sự cần thiết phải chạy nhiều báo cáo và liên hệ các dữ liệu trong nhiều cơ sở dữ liệu riêng biệt.

Các lệnh cảnh báo

Giải quyết các nguyên nhân gây ra trạng thái cảnh báo một cách tiết kiệm thời gian là một ưu tiên hàng đầu cho các nhà khai thác. Tuy nhiên, một hệ thống HMI chính xác sẽ xác định các điều kiện cảnh báo không vận hành tốt nếu các nhà điều hành vẫn phải tác động vào thông qua nhiều màn hình và các chương trình mới mở để truy cập các điều khiển cần thiết khắc phục sự cố.

Tiến bộ gần đây cho phép phần mềm HMI mới ứng dụng được cấu hình để thực thi một lệnh khi người dùng nhấp chuột đúp vào trạng thái cảnh báo trong phần tóm tắt cảnh báo.
Ví dụ, một nhà điều hành có thể kích đúp vào một cảnh báo đang hoạt động và có màn hình hiển thị thích hợp cho họ biết hành động khắc phục. Điều này đặc biệt có hiệu quả trong một hệ thống HMI lớn, nơi các nhà điều hành phải có quyền truy cập vào một màn hình quá trình hoặc thiết bị trực quan để hiểu được khu vực vấn đề cần quan tâm trước khi có hành động cụ thể.

Cấu hình cảnh báo kiểm soát tình trạng

Phần mềm HMI được tích hợp chặt chẽ với các điều khiển nền tảng của nhà máy và cho phép thu thập dữ liệu bổ sung ngoài cảnh báo và thông tin sự kiện. Thu thập dữ liệu liên quan đến yếu tố môi trường, chẳng hạn như vấn đề với các bộ điều khiển và các thiết bị khác, có thể giúp các nhà khai thác hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra trong hệ thống.
Ứng dụng HMI mới kết hợp cấu hình cảnh báo kiểm soát tình trạng cho biết khi nào có vấn đề với một bộ điều khiển hoặc kết nối phát sinh. Ngoài ra, người vận hành sẽ có thể chạy các báo cáo cho thấy chi tiết chuyên sâu về các điều kiện của cảnh báo.

Ví dụ, với cấu hình cảnh báo kiểm soát tình trạng, khi một nhà điều hành thấy dữ liệu đó không phải đang cập nhật vào hệ thống của mình, người đó có thể xem lại bản tóm tắt cảnh báo và ngay lập tức thấy rằng bộ điều khiển ở chế độ lập trình và không chạy chế độ. Điều này tiết kiệm thời gian điều hành bởi vì người ta không còn cố gắng tìm ra nếu một cái gì đó cần điều chỉnh.

Các cấp cảnh báo

Khi xem các cảnh báo khác nhau có thể là một nhiệm vụ tốn thời gian để nhóm các cảnh báo với nhau. Tổ chức có hiệu quả các cảnh báo trong một bản tóm tắt cảnh báo hoặc báo cáo có thể được đơn giản khi sử dụng các loại cảnh báo trong một số ứng dụng.
Cấp cảnh báo là một chuỗi văn bản lên đến 40 ký tự mà các nhà khai thác nhập khi cấu hình một cảnh báo. Thời gian chạy, giá trị của các cấp cảnh báo được ghi lại trong lịch sử cảnh báo, và nội dung được lọc dựa trên giá trị của các cấp cảnh báo. Điều này cho phép bạn dễ dàng sắp xếp hoặc lọc cảnh báo của bạn bằng chức năng phù hợp bất chấp bất kỳ van nào mà không cần mở hoặc đóng, nhiệt độ áp lực, vận hành thiết bị hoặc cấp độ bể chứa.

Truyền tin cảnh báo từ xa

Mục đích cuối cùng là sử dụng đúng mức chức năng cảnh báo và sự kiện cung cấp cho các nhà khai thác khả năng truy cập từ xa và kiểm soát. Specter Instruments, một thành viên EncompassTM Product Partner trong Rockwell Automation PartnerNetworkTM http://www.rockwellautomation.com/go/p- specter, kết hợp một FactoryTalk cảnh báo và sự kiện mô tả tích hợp sản phẩm Win 911.

Với truyền tin cảnh báo từ xa, hệ thống FactoryTalk sẽ thông báo cho các nhà khai thác cảnh báo thông qua văn bản nói (gọi điện thoại di động cho một nhà điều hành), các trang văn bản, email hoặc thông qua giọng nói qua modem TAPI. Nếu các nhà điều hành không thể hiểu được, sản phẩm 911 Win có thể sử dụng chức năng leo thang dựa trên tỷ lệ đáp ứng.

Ví dụ, nếu hệ thống không có phản hồi khi một nhà điều hành được liên lạc, hệ thống sẽ tăng cấp lên đến giám sát trực tuyến. Nếu người giám sát trực tuyến không đáp ứng, hệ thống sẽ tăng lên đến cấp quản lý nhà máy, và như vậy cho đến khi một người nào đó nhận được và có thể giải quyết vấn đề cảnh báo. Bởi vì hệ thống có thể liên lạc với những người ở nhà, nên nó cũng cung cấp cho nhân viên khả năng nhìn nhận và giải quyết các cảnh báo từ xa.

Cảnh báo và sự kiện là sản phẩm quan trọng

Cảnh báo quản lý kém và sự kiện có thể là thảm họa sắp xảy ra. Sử dụng các công cụ ẩn và bắt đầu hợp lý hóa quản lý cảnh báo của bạn.

Tác giả: Tony Carrara, Quản lý sản phẩm FactoryTalk View SE, 
Rockwell Automation

Về người đăng

Avatar

IA Vietnam

Bình luận

Đăng bình luận

Quảng cáo

Share This
IA VIETNAM - Đăng ký nhận tạp chí miễn phí

Điền thông tin của bạn và gửi về cho chúng tôi, IA Vietnam sẽ tư vấn và gửi cho bạn. Cảm ơn bạn đã hợp tác cùng chúng tôi

X
NHẬN TẠP CHÍ