Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Blog Tự Động Hóa

Hoạt động trong & ngoài nước

Ra mắt hội đồng chính sách khoa học công nghệ nhiệm kì 2009-2013. 

Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia đã chính thức ra mắt tại Hà Nội vào ngày 7/4 vừa qua. Theo đó, GS.TSKH Đỗ Trung Tá được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng nhiệm kì 2009-2013.
Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ đối với những vấn đề quan trọng về phát triển khoa học và công nghệ. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủvề chính sách, cơ chế quản lý, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ, đồng thời chủ động đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này.
Tại phiên họp thứ nhất (nhiệm kì 2009-2013) các thành viên của Hội đồng đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo quy chế hoạt động cũng như chương trình hoạt động của Hội đồng năm 2009. Đồng thời, chuẩn bị cho chiến lược mới về khoa học và công nghệ đến năm 2020; chính sách thúc đẩy Việt Nam trở thành “Nước mạnh về công nghệ thông tin”; cơ chế chính sách để khoa học và công nghệ thúc đẩy sản xuất, tham gia giải quyết những vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong thời gian kích cầu nền kinh tế.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia cần tập trung vào các hoạt động chính như: Tư vấn cho Chính phủ những chính sách cũng như chiến lược hoạt động phát triển khoa học công nghệ; tăng cường nguồn lực phát triển khoa học công nghệ; đồng thời chủ động đề xuất chính sách và cơ chế phát triển sản phẩm trọng điểm quốc gia; xây dựng cơ chế đánh giá kết quả hoạt động khoa học công nghệ hằng năm.

Đồng thời, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu 6 tháng 1 lần, Hội đồng có báo cáo định kỳ trình Chính phủ về công tác khoa học công nghệ cũng như những đề xuất mới để thúc đẩy việc phát triển khoa học và công nghệ trong thời gian sắp tới.
Mai Hà

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *