Nhận bản tin Online
Bài viết mới
03 Th10 2023

Blog Tự Động Hóa

Giải pháp linh hoạt của SICK để kiểm tra các chi tiết nhựa cho các nhà cung cấp ô tô
Công nghiệp ô tô

Giải pháp linh hoạt của SICK để kiểm tra các chi tiết nhựa cho các nhà cung cấp ô tô 

Trong một đơn vị kiểm tra tự động, một camera 3D thông minh kết hợp với một cảm biến góc quay cho phép kiểm tra chất lượng linh hoạt của các chi tiết nhựa một cách linh hoạt.
Công ty Provys của Czech chuyên cung cấp các máy móc chuyên cho công nghiệp ô tô và kỹ thuật điện. Khách hàng ATK yêu cầu phát triển một hệ thống kiểm tra có thể kiểm tra một loạt các sản phẩm bằng nhựa như khóa xe ô tô, cho lột loạt các đặc tính khác. Do tính chất phức tạp và đa dạng của các nhiệm vụ kiểm tra – tám loại chi tiết, mỗi loại có đến 20 thông số cần kiểm tra – cần có giải pháp linh hoạt và phù hợp. Các điều kiện tương phản – chi tiết màu đen so với nền màu đen – tạo ra thêm nhiều thử thách cho quá trình kiểm tra. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một giải pháp có thể ghi lại giá trị đo lường và các bộ phận được kiểm tra trong tập tin LOG để dữ liệu sản xuất và kiểm tra của các bộ phận đơn lẻ có thể được truy cập bất cứ lúc nào.
Giải pháp
Với nhiệm vụ này, Provys đã phát triển một hệ thống kiểm tra với camera 3D thông minh (IVC-3D) được di chuyển trên các đối tượng kiểm tra bằng một động cơ tịnh tiến. Camera thông minh quét các đối tượng kiểm tra bằng với hệ thống laser quang tích hợp và tạo ra một phần hồ sơ. Camera được kết nối với bộ mã hóa DRS60 giúp thêm vịt rí chính xác cho mỗi phần hồ sơ để camera có thể tạo ra một ảnh 3D hoàn chỉnh, độ chính xác cao của đối tượng kiểm tra. Camera 3D sử dụng các dữ liệu đã được ghi kaij để xác định – không ảnh hưởng bởi màu sắc bề mặt và độ tương phản – trong đó các thông số kiểm tra của thành phần cụ thể được lập trình trong hệ thống nào có mặt và thông số nào vawnhs mặt. Cả camera thông minh và bộ mã hóa có thể được thông số hóa, nghĩa là Provys có thể thích ứng toàn bộ hệ thống linh hoạt cao này để kiểm tra các thông số bất cứ lúc nào.
Lợi ích của khách hàng
• Có thể kiểm tra chất lượng của nhiều thông số với một giải pháp
• Đáp ứng nhanh với các yêu cầu kiểm tra
• Chất lượng có thể được ghi lại
Giải pháp camera 3D thông minh kiểm tra các bộ phận với độ chính xác cao. Điều này lý tưởng cho Provys, vì nó cần chỉ một camera và không có thêm ánh sáng phụ nhờ vào cảm biến laser được lắp sẵn. Camera dễ sử dụng, hiệu quả và linh hoạt, và có thể độc lập thích nghi với các bộ phận hay thông số mới. Provys đã mua camera thông minh và bộ mã hóa có thể lập trình được từ một mã nguồn duy nhất, nên chúng được điều chỉnh hoàn hảo với nhau. Đo lường kiểm tra và ghi lại thành tài liệu nên dữ liệu sản xuất và kiểm tra có thể được khách hàng lấy bất cứ khi nào họ cần.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *