Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Bus couplers với chứng nhận phù hợp với Profinet Spec. 2.3
Khoa học & công nghệ

Bus couplers với chứng nhận phù hợp với Profinet Spec. 2.3 

Trong các ứng dụng PROFINET, bộ ghép buýt Axioline F là liên kết giữa hệ thống Axioline F và hệ thống Ethernet cấp cao hơn. Là bộ ghép bus PROFINET đầu tiên của Phoenix Contact, phiên bản TPS của thiết bị cung cấp chứng nhận phù hợp với PROFINET Spec. 2.3.

Các coupler xe buýt cũng có tính năng hỗ trợ PROFIenergy. Tính năng này sử dụng các cơ chế cắt giảm để tiết kiệm năng lượng khi ở trạng thái không hoạt động. Tính năng quản lý dựa trên web, có thể được sử dụng để truy xuất thông tin tĩnh (chẳng hạn như dữ liệu kỹ thuật), địa chỉ MAC và thông tin động (chẳng hạn như địa chỉ IP), đã được mở rộng.

Trạm Axioline F có thể được khởi động độc lập với mạng cấp cao hơn thông qua giao diện dịch vụ hoặc truyền động điều khiển Ethernet trên bộ nối bus sử dụng phần mềm Startup +.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *