Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th2 2024

Blog Tự Động Hóa

Achema 2015: Một lời cam kết chắc chắn về PROFINET trong quá trình tự động hóa của các nước trên toàn thế giới
Khoa học & công nghệ

Achema 2015: Một lời cam kết chắc chắn về PROFINET trong quá trình tự động hóa của các nước trên toàn thế giới 

Những nhân vật có tên tuổi trong các ngành công nghiệp tự động hóa quá trình đã gặp gỡ nhau tại ACHEMA 2015. Nhiều phát kiến mới có thể sẽ được tìm thấy tại đây, tất cả những người đến dự, khách hàng và các bên quan tâm đã tham gia trao đổi sôi nổi ngay từ khi cuộc gặp gỡ bắt đầu. PROFIBUS và PROFINET International đã làm dấy lên sự quan tâm của nhiều quan khách khi công bố minh bạch báo cáo nghiên cứu chuyên sâu của họ “PROFINET – Các nền tảng giải pháp cho quá trình tự động hóa.” 

ACHEMA là hội chợ thương mại công nghiệp tự động hóa quá trình lớn nhất thế giới về công nghệ hóa học, công nghệ xử lý, và công nghệ sinh học. Hội chợ thương mại lớn diễn ra ba năm một lần tại Frankfurt am Main, Đức. Năm nay, chủ đề chính là quản lý nước công nghiệp, công nghệ phân tích sinh học của quá trình và sản xuất. Các tổ chức Dechema đã rút ra một sự cân bằng tích cực và những con số biết nói cho mình. Hơn 3800 nhà triển lãm đã được đại diện tại hội chợ thương mại và hơn 166.000 du khách đã tìm hiểu về các xu hướng và các sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất, dược phẩm và thực phẩm.
Một trong những điều ấn tượng về ACHEMA là cái nhìn sơ lược nó mang lại cho khách hàng để khách hàng tiếp cận vào các sản phẩm rất đa dạng từ nhà sản xuất theo chuỗi giá trị gia tăng trong các ngành công nghiệp. Ấn tượng độc đáo này bắt đầu với phần mềm CAD cho thiết kế hệ thống và tiếp tục với lắp đặt đường ống kim loại trong xây dựng, kỹ thuật vật liệu, cảm biến và cơ cấu chấp hành, kỹ thuật tự động hóa, thiết bị thí nghiệm, cũng như các đơn vị được gia công tổ hợp, cuối cùng đã đạt được kết quả lên tới tầm cao mới trong sản phẩm của công nghệ hóa học, công nghệ xử lý, và công nghệ sinh học. Nhiều nhà sản xuất cũng giới thiệu khái niệm an toàn và bảo trì. Cùng với điều này là một loạt các bài giảng và thảo luận các diễn đàn cũng như rất nhiều giảng đường đại học, trong đó cung cấp cái nhìn chuyên sâu vào nghiên cứu hiện tại và chủ đề quan trọng trong tương lai.
Trong chuỗi cung ứng ấn tượng này, PROFIBUS và PROFINET đã được bố trí tại Hội trường 11 nơi du khách đến tìm hiểu về thiết bị đo đạc và điều khiển và công nghệ điều khiển quá trình. Cùng với các tổ chức khác của họ cam kết công nghệ truyền thông kỹ thuật số, một loạt các công ty tự động hóa đã chứng minh những lợi ích của việc số hóa đến cấp độ các thiết bị đo lường tại “Field Communication Lounge”. Có những cuộc thảo luận hào hứng và trình diễn trực tiếp của PROFINET, PROFIBUS, và FDI. Một chủ đề tranh luận nóng khác là một lớp bảo vệ vật lý mới an toàn cho bộ thu phát 2 dây (Ethernet 2-wire).
Điểm nổi bật cho PROFIBUS và PROFINET International năm nay là Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu “PROFINET – Các nền tảng giải pháp cho quá trình tự động hóa”. Trong bài báo cáo này, nhiều nhà sản xuất nổi tiếng giải thích như thế nào trong tương lai PROFINET cũng sẽ thắng thế trong quá trình tự động hóa nhờ vào đặc tính hiện tại của nó và các cơ cấu đó đang được phát triển hoặc trong giai đoạn đang lập kế hoạch. Quan tâm chính ở đây là sự bổ sung của PROFINET là để PROFIBUS PA Profile 3.02 (hiện đang trải qua đặc điểm kỹ thuật) kết hợp với các tính năng và kế hoạch để giảm bớt các vấn đề mới. Rõ ràng từ nhiều cuộc thảo luận với các thiết bị đo lường, hệ thống điều khiển, và các nhà sản xuất liên quan đến cơ sở hạ tầng mạng, người dùng cuối có thể mong đợi một số sản phẩm mới liên quan đến công việc này trong tương lai gần.
Tôi rất vui mừng được tham gia, cùng với người dùng, các nhóm lợi ích, và các nhà sản xuất, trong cam kết thú vị này. Tôi tin tưởng rằng các ACHEMA tiếp theo (tháng 11, 2018), chúng ta sẽ có thể thấy rằng một phần quan trọng trong lộ trình và kế hoạch đã được đưa vào thực tế!

Karl Büttner, Co-Leader of PI’s Process Automation Marketing Working GroupRelated posts

Trả lời

Required fields are marked *