Tự động hóa

4 điều bậc nhất đáng chú ý trong nền tảng kỹ thuật

Các kỹ sư và nhà khoa học luôn bị thách thức phải đổi mới công nghệ và phát minh ra cái mới. Các dự án đang mở ra tứ các tác vụ đơn đến phức tạp và nền tảng công nghệ cung cấp các công cụ, hỗ trợ và dịch vụ cần thiết để hoàn thiện chúng.

Các kỹ sư và nhà khoa học luôn bị thách thức phải đổi mới công nghệ và phát minh ra cái mới. Các dự án đang mở ra tứ các tác vụ đơn đến phức tạp và nền tảng công nghệ cung cấp các công cụ, hỗ trợ và dịch vụ cần thiết để hoàn thiện chúng. Việc nhận diện 1 nền tảng và hệ sinh thái của nó là một yếu tố quan trọng trong việc làm tăng số lượng, cường độ và hiệu quả chi phí của các dự án trong công ty. LabVIEW Tools Network nền tảng hiện tại của NI, đem đến cho bạn chuyên môn công nghiệp với các lợi ích qua lại. Trong hướng dẫn này, bạn nên xem 4 điều bên trên cùng khi nhận diện nền tảng tốt nhất cho mình cũng như học cách mà NI platform và LabVIEW Tools Network đồng bộ hóa.

Việc lựa chọn nền tảng kết hợp với phần cứng được kết hợp một cách chặt chẽ với gói phần mềm chuẩn đem đến cho bạn một bước đi rõ ràng đến sự phát triển trong tương lai. Điều này có nghĩa là thời gian đến thị trường và sự tích hợp chặt chẽ trong công ty bạn ngắn hơn. Những lợi ích này có thể đánh cho cổ tức được tăng lên bởi việc xây dựng giá cả ổn định của bộ phận R&D thông qua các quy trình rõ ràng và việc thực hiện sự phát triển.

Một nền tảng phần cứng mở rộng tối thiểu hóa nguy cơ không tương thích vì các dự án sắp xếp theo mức độ phức tạp. Việc chọn lựa một nền tảng phần cứng mô đun cho phép sự linh hoạt và một cấu trúc nhất quán giúp làm tăng thời gian phát triển của bạn.
Trong hầu hết các trường hợp, các dự án có một thành phần phần mềm. Hầu hết phần cứng đi kèm với trình điều khiển hỗ trợ nhiều ngôn ngữ phần mềm, nhưng làm thế nào để bạn lựa chọn ngôn ngữ lập trình chính xác để phát triển phần mềm?

Các câu hỏi quan trọng là:

• Ngôn ngữ nào có sự hỗ trợ từ tất cả các phần cứng cần thiết?
• ngôn ngữ nào làm cho nó dễ dàng nhất để phát triển kiến trúc có khả năng mở rộng?
• ngôn ngữ nào sẽ có hỗ trợ phần cứng quan trọng trong tương lai? • ngôn ngữ nào đơn giản nhất để duy trì giữa người sử dụng?
• ngôn ngữ nào mang lại cho chúng ta một chức năng nguyên mẫu nhanh nhất?

Graphical System Design


Các ngôn ngữ lập trình mà bạn chọn lúc đầu sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều ngôn ngữ mà bạn chọn trong tương lai. Lựa chọn tốt nhất câu trả lời những câu hỏi này có thể cung cấp cho bạn khả năng hiệu quả hơn các dự án hiện tại cũng như trong tương lai.

Một xem xét quan trọng khi lựa chọn một nền tảng là các dịch vụ và hỗ trợ xung quanh các phần cứng và phần mềm. Có lẽ bạn sẽ cần dịch vụ hiệu chuẩn cho một thiết bị thu thập dữ liệu hoặc bạn tìm thấy lợi thế trong cấp phép số lượng hoặc bạn muốn đào tạo để có được và chạy nhanh hơn. Xác định các dịch vụ cần thiết và phù hợp với những người có sẵn bởi nhà cung cấp nền tảng của bạn.
Combine Hardware, Software, Services và Support


Hỗ trợ là rất quan trọng. Điều tra thời gian quay vòng và xác nhận có một chính sách hỗ trợ vạch ra cho mỗi sản phẩm. Nếu có thể, kiểm tra phản hồi lịch sử. Với sự kết hợp các dịch vụ và hỗ trợ thích hợp, bạn có thể chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ vấn đề bất ngờ bạn gặp phải với các phần cứng và phần mềm bạn đang sử dụng. Dịch vụ tốt và hỗ trợ có nghĩa là xử lý sự cố ít thời gian và thời gian làm việc đối với các mục tiêu của bạn.

Sau khi bạn đã thu hẹp lựa chọn nền tảng của bạn, nhìn vào phương tiện của nhà cung cấp của các nhà phát triển. Phương tiện là căn cứ mà người sử dụng cộng tác và tăng cường các người dùng khác, mã cổ phiếu và tư vấn, và thúc đẩy sự sáng tạo trong số những người sử dụng nền tảng khác. Hãy tận dụng cơ hội tham gia và tìm hiểu. Loại phương tiện phát triển này là một dấu hiệu tuyệt vời mà bạn đã lựa chọn một nền tảng hàng đầu
Một phương tiện cũng như các thiết lập cũng bao gồm các công ty đối tác và các chuyên gia tư vấn. Họ là những nguồn tài nguyên tuyệt vời cho các dịch vụ tích hợp hoặc công việc tư vấn hợp đồng, với nhiều người trong số họ là các chuyên gia ngành công nghiệp lấp đầy một khoảng cách trong nền tảng sản phẩm. Một cộng đồng đối tác lành mạnh có nghĩa là đa ngành thành công bằng cách sử dụng nền tảng.

Minh họa: Alliance Partner Network (ni.com/alliance)


Cuối cùng, hãy tìm một nền tảng cung cấp cho người sử dụng. Nó cần phải có các chương trình tại chỗ cho phép người dùng cung cấp thông tin phản hồi và xem những sửa đổi được áp dụng trong phiên bản trong tương lai. Tuy nhiên, một nền tảng tốt hơn sửa đổi sản phẩm. Nó sẽ thúc đẩy sáng tạo, cung cấp cho thị trường tiêu thụ cấp cao đóng góp, và tạo ra các kênh cho các nhà phát triển thị trường và bán sản phẩm của họ hiệu quả hơn. Với sự giúp đỡ để phát triển kinh doanh của họ, người dùng có nhiều tài nguyên hơn để đóng góp vào cộng đồng và cải thiện hơn nữa. Những cải tiến này mang lại lợi ích cho toàn bộ nền tảng cộng đồng. Khái niệm này doanh thu tăng cải tiến cho phép mô tả hệ sinh thái thực sự cộng sinh mọi nền tảng nên mong muốn.he NI Platform Ecosystem
NI platform cung cấp phần cứng sáng tạo mô-đun cho các ứng dụng kiểm tra, đo lường, và kiểm soát. Phần cứng được tích hợp chặt chẽ với LabVIEW, cốt lõi phần mềm đã được chứng minh đã phát triển trong hơn 25 năm, mà tự hào có kết nối với hơn 10.000 trình điều khiển phần cứng. Một loạt các dịch vụ phần mềm và phần cứng có sẵn bao gồm cả chứng nhận đào tạo, hiệu chuẩn, cấp phép số lượng, cấu hình hệ thống, và hỗ trợ kỹ thuật đẳng cấp thế giới.

NI Developer Community trực tuyến bao gồm hơn 100,000 người dung và NI Alliance Partner Network bao gồm hơn 700 công ty đối tác đóng góp vào NI platform. Idea Exchange và hỗ trợ kỹ thuật cũng đến với khách hàng để cung cấp sự phản hồi trên platform. The LabVIEW Tools Network
Explore Add-ons và Apps hiển thị trên LabVIEW Tools Network


Gần đây nhất, LabVIEW Tools Network đã trở thành nguồn tài nguyên chính trực tuyến cho các sản phẩm chất lượng cao hỗ trợ nền tảng NI cả NI và bên thứ ba phát triển mà có thể được tải về, đánh giá, và mua thông qua NI. Đó là một cửa tiện ích và ứng dụng, với hơn 125 sản phẩm và hơn một triệu lượt tải cho đến nay. Tìm sản phẩm khác nhau, từ các công cụ năng suất cho các ứng dụng tiên tiến để phân tích cấu trúc. Những đóng góp của cộng đồng được đóng gói chuyên môn trong ngành đã sẵn sàng để sử dụng trong các dự án của bạn. Họ có thể thúc đẩy sản phẩm của bạn, và trong một số trường hợp, loại bỏ sự cần thiết cho chuyên môn thích hợp kỹ thuật hoàn toàn.

Tất cả các sản phẩm trên mạng Công cụ LabVIEW được chứng nhận theo Compatible with LabVIEW Program. Đây là một chương trình chứng nhận có ba tầng, nơi sản phẩm được xem xét bởi các kỹ sư NI cho mức độ hội nhập với LabVIEW. Mỗi cấp độ bổ sung chứng nhận thể hiện một mức độ cao hơn của hội nhập và chứng minh các chức năng trong lĩnh vực này. Vì vậy, một sản phẩm được chứng nhận vàng sẽ có được thông qua hướng dẫn nghiêm ngặt hơn và đóng góp tài liệu tham khảo của khách hàng nhiều hơn mức tiêu chuẩn hoặc bạc. Chương trình chứng nhận này cung cấp sự tự tin để người dùng rằng họ đang sử dụng một sản phẩm chất lượng cao và phân biệt các sản phẩm trên các sản phẩm khác noncertified trên thị trường.
Ngoài ra, các sản phẩm trên các công cụ LabVIEW có một đánh giá có sẵn. Điều này cho phép bạn sử dụng các sản phẩm trong một thời gian hạn chế và xác nhận rằng chúng đáp ứng yêu cầu của bạn. 
Phân phối có tầm quan trọng chủ chốt cho LabVIEW Tools Network. Để cung cấp những kinh nghiệm tốt nhất, Package Manager VI (VIPM) được phát triển bởi đối tác liên minh, JKI được sử dụng cho mục đích này. Một ứng dụng miễn phí, VIPM làm cho mã phân phối dễ dàng như chia sẻ một tập tin pdf. Mã được phân phối như một tập tin trọn gói đơn VI có chứa mã nguồn, ví dụ, các tập tin trình đơn, EULA, và bất kỳ mục nào khác mà bạn muốn bao gồm. VIPM sau đó xử lý cách đặt tất cả các tập tin trong các địa điểm chính xác trên đĩa để bạn có thể sử dụng mới của bạn add-on ngay lập tức. 
Dưới đây là một số lợi ích khác của VIPM:

• Xử lý các phiên bản khác nhau của LabVIEW với cùng 1 gói

• Tự động biên dịch mã G của bạn vào các phiên bản LabVIEW quy định
• Thông báo cho bạn yêu cầu phụ thuộc và cho phép bạn cài đặt 

• Hướng dẫn bạn đến các ví dụ và giúp đỡ để bạn có thể nhận được bắt đầu nhanh hơn 

• Thông báo cho bạn nếu phiên bản mới có sẵn 


LabVIEW Tools Network được tích hợp vào LabVIEW Conclusion


Một vài nền tảng công nghệ có thể yêu cầu bồi thường sức mạnh trong tất cả bốn lĩnh vực trên cùng một nền tảng. Tuy nhiên, xác định các nền tảng đúng bằng cách phân tích các phần cứng, phần mềm, dịch vụ, hỗ trợ, cộng đồng, và hệ sinh thái tổng thể có thể đóng góp rất nhiều các sức mạnh và sự ổn định của tổ chức R & D cũng như lợi nhuận tăng và lợi nhuận thông qua hiệu quả chi phí và đẩy nhanh phát triển. Các nền tảng NI cung cấp một hệ sinh thái thực sự cộng sinh dành riêng cho sự thành công của người sử dụng và đóng góp cho công nghệ tương lai.

MT

Về người đăng

Avatar

IA Vietnam

Bình luận

Đăng bình luận

Quảng cáo

Quảng cáo

Share This
IA VIETNAM - Đăng ký nhận tạp chí miễn phí

Điền thông tin của bạn và gửi về cho chúng tôi, IA Vietnam sẽ tư vấn và gửi cho bạn. Cảm ơn bạn đã hợp tác cùng chúng tôi

X
NHẬN TẠP CHÍ