Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Ethernet ModbusTCP Slave – Modbus RTU Master
Công cụ & máy móc

Ethernet ModbusTCP Slave – Modbus RTU Master 


Ethernet ModbusTCP đến cổng Modbus RTU Master.
Giao thức Modbus phổ biến được sử dụng cho hầu hết các dòng thiết bị. Giao thứcModbus yêu cầu sự đáp ứng nhanh và thời gian chính xác, làm cho việc sử dụng các giao thức như Modbus trên dòng Server thông thường là rất khó. Để kiểm soát các thiết bị Modbus thông qua Ethernet, 1 phiên bản Ethernet của Modbus, Modbus/TCP được phát triển bởi tổ chức Modbus. Modbus/TCP tóm gọn giao thức Modbus trong 1 IP frame của TCP/IP. Về cơ bản, Anybus X-gateway TCP-RTU Gateway thực hiện sự kết giao giữa Modbus/TCP và Modbus-RTU. Anybus-X TCP-RTU Gateway hỗ trợ RS-232 & RS485 thông qua 1 connector DSUB 9 cực. Nó hỗ trợ Ethernet 10/100Mbps thông qua 1 connector Ethernet chuẩn (RJ-45).

Cấu hình:

Thiết lập Ethernet cho Anybus X-gateway được thực hiện dễ dàng với phần mềm “IPconfig Tool”. Phần mềm này phát hiện bất kỳ thiết bị HMS Ethernet nào trong mạng lưới Local area network. Sau khi cài phần mềm cho máy tính, nhấn Scan và phần mềm sẽ phát hiện tất cả các thiết bị Ethernet trong mạng lưới của bạn sử dụng công nghệ Ethernet của HMS. Chọn thiết bị bạn muốn thiết lập địa chỉ IP trên nó và nhấn Set. Anybus X-gateway sẽ thiết lập lại sau vài giây mạng lưới của bạn với địa chỉ IP mới.

Việc quản lý của Anybus X-gateway TCP-RTU dựa trên nền tảng Web:
Sau khi định 1 số IP cho Anybus X-gateway, việc cầu hình có thể dễ dàng thực hiện thông qua cấu trúc trong web server. Chỉ cần bắt đầu 1 trình duyệt Internet, như MS Internet Explorer và gõ số IP của Anybus X-gateway. Một hệ thống menu tự cấp thông tin sẽ xuất hiện cho việc thiết lập, chuẩn đoán và xử lý lỗi thiết bị.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *