Nhận bản tin Online
Bài viết mới
30 Th3 2023

Blog Tự Động Hóa

Thành tựu thăm dò mừng tuổi ba mươi
Khác

Thành tựu thăm dò mừng tuổi ba mươi 

Trần Văn Hồi – Phạm Xuân Sơn
Ngọn lửa đầu tiên được đốt lên tại Cấu tạo Mèo Trắng
Năm 2011 Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro kỷ niệm 30 năm chặng đường xây dựng và phát triển với nhiệm vụ trọng tâm là tìm kiếm, thăm dò và khai thác có hiệu quả nhất tài nguyên dầu khí cho đất nước. 
Trong 30 năm qua, chúng ta đã tiến hành khoan gần 400 giếng khoan, thực hiện hàng trăm công trình nghiên cứu, đánh giá tiềm năng của lòng đất, phát hiện hàng chục mỏ, khu vực mới và đã khai thác gần 200 triệu tấn dầu. Nhưng lòng đất bao la vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn, đòi hỏi người làm công tác tìm kiếm thăm dò phải toàn tâm, toàn trí, kiên trì với mục tiêu tìm ra nhiều dầu hơn cho Tổ quốc.
Nhiệm vụ chiến lược ưu tiên số một của LD Việt – Nga Vietsovpetro trong giai đoạn mới là đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò để gia tăng trữ lượng phục vụ cho việc phát triển mạnh mẽ, lâu dài, giữ vững vai trò đơn vị chủ lực đi đầu đóng góp tích cực vào chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn DKQG VN và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Mục tiêu của công tác tìm kiếm thăm dò là đảm bảo bù sản lượng khai thác từ 1,2 đến 1,5 lần, do vậy trong giai đoạn 2011 – 2015 kế hoạch gia tăng trữ lượng của LD Việt – Nga Vietsovpetro phải đạt từ 7 đến 10 triệu tấn dầu thu hồi trong một năm. Riêng năm 2011, sau 06 tháng đầu năm có thể khẳng định rằng mục tiêu nói trên là hoàn toàn đạt được với những kết quả, những tin vui liên tiếp được gửi về từ các “vùng đất mới”: Khu vực Tây Bắc Bạch Hổ, Khu vực cấu tạo Gấu Trắng và cấu tạo Mèo Trắng.
Cấu tạo Mèo Trắng nằm ở phía Tây Nam mỏ Bạch Hổ và phía Bắc Mỏ Rồng với diện tích có khả năng chứa dầu khí gần 10 km2. Trên thực tế cấu tạo Mèo Trắng là phần kéo dài về phía Bắc của mỏ Rồng, nằm kề với 3 trũng sâu ở phía Đông, phía Bắc và phía Tây, là các khu vực có trầm tích sinh dầu rất dày và phong phú, tạo điều kiện thuận lợi trong việc hình thành các thân dầu trong các bẫy ở lát cắt trầm tích và trong đá móng nứt nẻ với trữ lượng tiềm năng tại chỗ được dự báo khoảng 34 triệu m3 dầu. Giếng khoan MT-1X là giếng khoan tìm kiếm đầu tiên được khoan tại trung tâm của cấu tạo với nhiệm vụ tìm kiếm và thăm dò các thân dầu trong trầm tích lục nguyên Mioxen hạ, Oligoxen và đá móng nứt nẻ. Giếng bắt đầu khoan và cuối năm 2010 và đã đạt đến chiều sâu 5.150 mét vào đầu tháng 6 năm 2011. Theo kết quả ban đầu của tài liệu trong quá trình khoan, tất cả các đối tượng tìm kiếm thăm dò đều có triển vọng tốt. Đặc biệt trong đối tượng Mioxen hạ, đã mở ra thân cát có chiều dày hiệu dụng chứa dầu lên đến trên 100 mét. Trong các đối tượng đá móng nứt nẻ và Oligoxen cũng có những biểu hiện chứa dầu khí. Kết quả thử vỉa đầu tiên đã cho thấy giếng khoan đã mở ra một thân dầu mới trong đá móng ở cấu tạo Mèo Trắng. Theo đánh giá ban đầu trên cơ sở tài liệu địa vật lý giếng khoan, gia tăng trữ lượng tại chỗ của giếng khoan này không dưới 10 triệu tấn dầu – thu hồi ước đạt khoảng 3 triệu tấn.
Nằm đối diện với cấu tạo Mèo Trắng qua trục Rồng – Bạch Hổ là cấu tạo Gấu Trắng. Cấu tạo này nằm cách giếng khoan BH-15 khoảng 7,5 km về phía Đông Nam và cách giếng khoan R-3 của Mỏ Rồng khoảng 8,5 km về phía Đông Bắc. Diện tích tiềm năng chứa dầu của mỏ được khoanh định gần 9 km2 với các đối tượng chính là Mioxen hạ, Oligoxen và đá móng nứt nẻ. Trên thực tế cấu tạo Gấu trắng là phần kéo dài về phía Đông Nam của mỏ Bạch Hổ, nằm giáp kề với trũng sâu ở phía Đông. Theo tài liệu hiện có, có thể dự báo đá chứa trong trầm tích lục nguyên và đá móng nứt nẻ có tính chất thấm chứa khá tốt để tích tụ dầu khí với trữ lượng tiềm năng tại chỗ ước tính gần 20 triệu m3 dầu. Kết quả khoan giếng khoan GT-1X cho thấy trầm tích Mioxen hạ được mở ra với chiều dày chứa dầu gần 30 mét, độ rỗng lên đến 23-25%, độ thấm đạt tới hàng ngàn mD và được dự báo sẽ cho dòng dầu tự phun với lưu lượng lớn. Các đối tượng khác ở Oligoxen cũng có các dấu hiệu dầu khí. Theo kết quả tính toán ban đầu, gia tăng trữ lượng tại chỗ của giếng khoan GT-1X khoảng 8 triệu tấn dầu, thu hồi ước đạt 2,4 triệu tấn.

Tại khu vực Tây Bắc mỏ Bạch Hổ đã tiến hành khoan giếng thẩm lượng BH-50 từ giàn MSP-4. Đây là giếng khoan được thực hiện với mục tích tận thăm dò Oligoxen và móng theo chương trình tận thăm dò được Chính phủ phê duyệt trong Báo cáo chính xác hóa sơ đồ công nghệ và xây dựng mỏ Bạch Hổ năm 2008. Điều bất ngờ và kỳ diệu đã xảy ra khi giếng khoan mở tầng sản phẩm Mioxen hạ tại chiều sâu tuyệt đối từ 2.895 đến 2980 mét: đã xuất hiện những dấu hiệu rõ ràng và chắc chắn về khả năng chứa sản phẩm ở lát cắt này. Do vậy, giếng khoan đã dừng sớm và tiến hành thử vỉa. Kết quả đã nhận được dòng dầu tự phun với lưu lượng lớn hiếm gặp tại các khu vực khác của mỏ Bạch Hổ là 714m3/ngày. Theo kết quả đánh giá ban đầu, nhiều khả năng đây là thân dầu mới, độc lập với thân dầu Mioxen của mỏ Bạch Hổ. Việc phát hiện ra tầng sản phẩm Mioxen hạ ở phần chìm sâu phía Tây mỏ Bạch Hổ đã mở ra một cơ hội mới trong việc xem xét và đánh giá tiềm năng ở các khu vực lân cận, đặc biệt là phần kéo dài cánh tây về phía Trung tâm và phía Nam của mỏ Bạch Hổ. Riêng tại khu vực xung quanh giếng khoan BH-50, trữ lượng tại chỗ gia tăng của thân dầu Mioxen hạ vừa mở ra ước tính gần 6 triệu tấn dầu, thu hồi ước đạt 1,8 triệu tấn.

Với thành công bước đầu của 3 giếng khoan thăm dò BH-50, GT-1X và MT-1X – trữ lượng thu hồi gia tăng ước đạt 7,2 triệu tấn, vượt kế hoạch gia tăng trữ lượng của năm 2011 là 4,7 triệu tấn. Kết quả trên sẽ góp phần giữ vững và gia tăng sản lượng hàng năm của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro trong tương lai gần cũng như mở ra những cơ hội mới trong công tác thăm dò, tận thăm dò, không ngừng gia tăng trữ lượng, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. 

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *