Nhận bản tin Online
Bài viết mới
29 Th3 2023

Blog Tự Động Hóa

Sự chọn lựa ngôn ngữ lập trình linh hoạt
Công cụ & máy móc

Sự chọn lựa ngôn ngữ lập trình linh hoạt 

Với việc giới thiệu thế hệ phần mềm mới TwinCAT 3, Beckhoff hiện đang cung cấp 1 công nghệ phần mềm an toàn mà tính năng được thêm vào cho engineering và runtime. Khái niệm mới cung cấp sự lựa chọn ngôn ngữ lập trình và do đó làm tăng độ linh hoạt và dải ứng dụng cho các ứng dụng an toàn. Ngoài ra, ngôn ngữ lập trình dạng sơ đồ khối chức năng (FBD), lập trình an toàn cũng có thể được thiết lập trong ngôn ngữ lập trình C cấp cao E.
Editors an toàn là 1 phần của môi trường kỹ thuật TwinCAT 3, được tích hợp đầy đủ trong Microsoft Visual Studio®. Công cụ phát triển thân thiện được sử dụng trong lập trình an toàn, PLC, điều khiển chuyển động hoặc các ứng dụng trực quan. TwinCAT 3 cung cấp tất cả tính năng được yêu cầu cho an toàn quá trình trong 1 phần mềm đơn: cấu hình, lập trình, chuẩn đoán và TwinSAFE Calculator cho việc tính toán hiệu quả an toàn theo chỉ dẫn nhà máy Châu Âu mới.

TwinSAFE: giải pháp an toàn mở rộng

TwinSAFE của Beckhoff  là 1 giải pháp được chứng minh an toàn với các linh kiện phần cứng và phần mềm quy mô. Ngoài ra các thiết bị đầu cuối logic an toàn cho hệ thống I/O Beckhoff (KL6904 cho Bus Terminals và EL6900 cho EtherCAT Terminals), TwinCAT Safety PLC cung cấp 1 giải pháp phần mềm cải tiến. lợi ích của giải pháp bao gồm cấu hình đơn giản và các đặc tính an toàn nâng cao. Phần mềm TwinCAT Safety PLC được thiết kế thêm cho các ứng dụng phức tạp. Với 1 PLC an toàn đang chạy trên 1 máy tính công nghiệp, cung cấp hiệu suất cao có hiệu lực cho bộ điều khiển tiêu chuẩn có thể được sử dụng cho công nghệ an toàn.
Các giải pháp an toàn có thể được cấu hình và lập trình với công cụ TwinCAT 3 –và không chỉ với ngôn ngữ lập trình sơ đồ khối chức năng (FBD), mà còn với ngôn ngữ lập trình C cấp cao.
Chỉ dẫn sản xuất Châu Âu mới đòi hỏi cấp hiệu quả an toàn đặc biệt. trong khi các giải pháp khác yêu cầu công cụ bên ngoài cho mục đích này, TwinSAFE Calculator được tích hợp trong môi trường TwinCAT và có thể truy cập vào tất cả dữ liệu đã nhập. Các cảm biến và thiết bị vận hành bên ngoài được bảo quản trong cơ sở dữ liệu. Với môi trường kỹ thuật mới hiện đại, bộ điều khiển an toàn và các thiết bị vào/ra an toàn, Beckhoff cung cấp hệ thống tích hợp hoàn toàn cho công nghệ an toàn.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *