Nhận bản tin Online
Bài viết mới
29 Th3 2023

Blog Tự Động Hóa

Servo/Motion – MR-J2S
Thiết bị công nghiệp

Servo/Motion – MR-J2S 

Thế hệ tiếp theo của MELSERVO
Mitsubishi đưa ra một loạt các bộ khuếch đại Servo để đáp ứng yêu cầu của tất cả các loại ứng dụng. Từ bộ khuếch đại xung số tiêu chuẩn đến bộ khuếch đại điều khiển tương tự thông qua loại cáp nối SSCNET dành riêng cho các bộ khuếch đại, chỉ có một sản phẩm cho tất cả các trường hợp.
Một trong những chức năng vĩnh viễn của dòng cao cấp là Tự điều chỉnh Thích nghi Thời gian thực, chức năng này sẽ giám sát liên tục các thông số điều khiển và tự động hiệu chỉnh để khớp với các điều kiện hiện tại. Chức năng tự động hiệu chỉnh này cung cấp khoảng hiệu chỉnh tự động liên tục với tối ưu hóa công suất cho toàn bộ các ứng dụng gồm cả các ứng dụng tải ngắt quãng và ma sát.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *