Tự động hóa

Phần mềm mã nguồn cho kỹ sư

Hai phần mềm mới mạnh mẽ sẽ có nhiều các thành phần phân phối cho thiết bị mô tả dựa trên EDDL đã được công bố. Đây là một thư viện EDD nhập khẩu hỗ trợ sự phát triển của IEC-tương thích EDDs cho PROFIBUS PA các thiết bị, và một thông điệp để sử dụng trong các công cụ kỹ thuật

Hai phần mềm mới mạnh mẽ sẽ có nhiều các thành phần phân phối cho thiết bị mô tả dựa trên EDDL đã được công bố. Đây là một thư viện EDD nhập khẩu hỗ trợ sự phát triển của IEC-tương thích EDDs cho PROFIBUS PA các thiết bị, và một thông điệp để sử dụng trong các công cụ kỹ thuật.
Các EDD nhập khẩu là một thư viện tương thích IEC-thư viện các yếu tố cơ bản mà có thể được sử dụng rất hiệu quả cho sự phát triển của EDDs. Các gói phần mềm mã nguồn bao gồm các tập tin dạng văn bản và tài liệu hướng dẫn tương ứng với việc triển khai thực hiện mã nguồn, những công ty thuộc PI có thể tải xuống miễn phí từ các trang web PI. Các giao diện được tiết lộ và đầy đủ tài liệu. Các gói phần mềm bao gồm mã số đối tượng, một mẫu của khách hàng và các tài liệu hướng dẫn. Các thông điệp cũng được tích hợp trong một hệ thống kiểm tra cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm của PROFIBUS. Đáp ứng này được sử dụng giấy phép cấp dựa trên các tiêu chuẩn đồng bộ của PI.

Về người đăng

IA Vietnam

Bình luận

Đăng bình luận

Quảng cáo

Bài viết mới

Share This
IA VIETNAM - Đăng ký nhận tạp chí miễn phí

Điền thông tin của bạn và gửi về cho chúng tôi, IA Vietnam sẽ tư vấn và gửi cho bạn. Cảm ơn bạn đã hợp tác cùng chúng tôi

    X
    NHẬN TẠP CHÍ