Tự động hóa

Profitnet mạng lưới kiểm tra

Sau khi cài đặt đúng, một mạng lưới PROFINET phải được kiểm tra. Để cần sự hỗ trợ này PI tạo ra một sự ủy thác cho PROFINET. Điều này có được là do hệ thống chứa thông tin về việc kiểm tra,

Sau khi cài đặt đúng, một mạng lưới PROFINET phải được kiểm tra. Để cần sự hỗ trợ này PI tạo ra một sự ủy thác cho PROFINET. Điều này có được là do hệ thống chứa thông tin về việc kiểm tra, hiện có tín hiệu bằng cách sử dụng đơn giản, kỹ thuật, và mô tả một loạt các thiết bị và làm thế nào để thực hiện đo lường, và tạo ra
các mẫu xét nghiệm kiểm tra các báo cáo được bao gồm tín hiệu đưa đến và xử lý sự cố được mô tả là từng bước.

Kế hoạch Chỉ Dẫn
Một hướng dẫn lập kế hoạch cũng được chuẩn bị. Điều này được đề xuất đưa ra với tất cả các lĩnh vực quy chuẩn trong hệ thống PROFINET và trình bày các thành phần cần thiết. Những ngày làm việc để hoàn thành mục tiêu là cuối năm 2009

Về người đăng

IA Vietnam

Bình luận

Đăng bình luận

Quảng cáoShare This
IA VIETNAM - Đăng ký nhận tạp chí miễn phí

Điền thông tin của bạn và gửi về cho chúng tôi, IA Vietnam sẽ tư vấn và gửi cho bạn. Cảm ơn bạn đã hợp tác cùng chúng tôi

    X
    NHẬN TẠP CHÍ