Nhận bản tin Online
Bài viết mới
28 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

Nghiên cứu kiểm tra theo phương pháp tiếp cận hỗn hợp: Làm thế nào COTS – Based có tiêu chuẩn hóa các thử nghiệm kiểm tra trong công nghiệp
TĐH quá trình sản xuất

Nghiên cứu kiểm tra theo phương pháp tiếp cận hỗn hợp: Làm thế nào COTS – Based có tiêu chuẩn hóa các thử nghiệm kiểm tra trong công nghiệp 

Các phòng ban, bộ phận thử nghiệm không ngừng tìm cách nghiên cứu để giảm bớt chi phí cho quá trình kiểm tra của họ bằng cách tối đa hiệu suất. Một phương pháp là quá trình cải tiến liên tục, phấn đấu để cải thiện các quy trình, sản phẩm, hoặc dịch vụ bằng cách bảo đảm sự tương đồng trên nền tảng kiểm tra qua máy đo phổ biến đã được chuẩn hóa. Nhưng đến nay do quá trình kiểm tra quá thường xuyên, thiếu cân nhắc cho chương trình điều khiển cũng như thị trường, sản phẩm ngày phức tạp, và dài hạn trong khi mục tiêu là chi phí kết quả cần có sự an toàn cần thiết, những xét nghiệm tốn kém nhằm đáp ứng nhu cầu nhưng hậu quả lại tạo thêm gánh nặng rất phức tạp. 

May mắn thay, những thay đổi gần đây trong thiết bị kiểm tra tự động (ATE) cho phép quản lý kiểm tra với tầm nhìn xa hơn trong giới hạn build-versus-buy mô hình và tập trung vào một, phương pháp kiểm tra tiếp cận hỗn hợp toàn diện hơn khi nói đến việc xác định chiến lược kiểm tra toàn bộ. Trong phương pháp mới này, các nhà quản lý kiểm tra có thể đánh giá nhiều yếu tố cân bằng, phù hợp với nhu cầu đặc biệt với vấn đề trên những sản phẩm phức tạp, và chiêm nghiệm cách điều chỉnh thị trường có thể làm giảm chu kỳ tồn tại của sản phẩm. Đối với nhiều ngành công nghiệp thường có xu hướng mua thương mại giải pháp ATE, chẳng hạn như ô tô, hàng không / phòng thủ, và bán dẫn, xu hướng này là một cơ hội thú vị mới.
Điều này đặc biệt đúng với những người trong ngành công nghiệp bán dẫn, những người đang nhìn thấy được sự điều chỉnh thị trường như những thứ liên quan đến Internet, máy tính bảng, điện thoại thông minh, TV kỹ thuật số , và hệ thống dây điện thông minh. Bởi vì tất cả những xu hướng ảnh hưởng về tần số trong các mạch tích hợp (RFICs) và hệ thống vi cơ điện tử (MEMSs) được tích hợp nhiều hơn, phức tạp, và có khả năng hơn, nó cũng có chu kỳ hoạt động ngắn hơn đáng kể, và có nhiều khó khăn hơn để thử nghiệm. Kết quả là, một chiến lược thử nghiệm ATE đó không phải chi phí-hiệu quả, linh hoạt, và dễ dàng để hỗ trợ sẽ có nguy cơ mua lại nhiều vốn, trang thiết bị hoàn toàn mới trong một vài năm. Nhưng với những lợi ích của việc gia tăng thông lượng và khối lượng cao sản xuất thúc đẩy việc sử mạnh mẽ của một phương pháp xét nghiệm phổ quát trong các ngành công nghiệp bán dẫn, những thách thức này có thể dễ dàng giải quyết.


Build-Versus-Buy Trade-Offs
Các nhà quản lý kiểm tra trong doanh nghiệp nhận ra rằng họ có thể làm kiểm tra “phổ quát” mà không cần xây dựng hoàn chỉnh các thử nghiệm kiểm tra hoặc yêu cầu một nhà cung cấp để làm điều đó cho họ. Nhưng với đủ kiến thức, kinh nghiệm và thời gian, các công ty như Intel và Altera đang xây dựng các giải pháp thử nghiệm của riêng của họ phát triển lên bởi vì thị trường không đáp ứng được nhu cầu của họ.
Trong một thông cáo báo chí gần đây đã công bố một mật độ cao Modular Test (HDMT) mô đun kiểm tra nền tảng, Babak Sabi, phó chủ tịch và giám đốc lắp ráp và thử nghiệm công nghệ của Intel, phát biểu, “Chúng tôi đã phát triển nền tảng HDMT để cho phép thử nghiệm phát triển nhanh chóng và kiểm soát quá trình từ các cấp đơn vị nhỏ . Khả năng chứng minh điều này làm giảm đáng kể chi phí so với các thử nghiệm truyền thống. HDMT làm giảm thời gian kiểm tra thị trường và cải thiện năng suất vì nó sử dụng một nền tảng chung từ khối lượng sản phẩm thấp kiểm tra gỡ lổi lên để sản xuất khối lượng lớn. “Ở đây, Intel đã lựa chọn cho nỗ lực trả trước lớn hơn và hỗ trợ nội bộ hơn để gặt hái những chi phí vốn thấp hơn thay vì nỗ lực trả trước tối thiểu và hỗ trợ nội bộ với chi phí vốn cao hơn từ các nhà cung cấp. Bởi vì hầu hết các phòng ban kiểm tra hoặc thiếu kinh nghiệm trong việc xây dựng riêng ATE hoặc số lượng đáng kể thời gian cần thiết để duy trì các phần mềm, họ thường mua thương mại từ những nhà cung cấp, Big-Iron ATE giải pháp từ một trong ba đối thủ lớn trong thị trường hiện nay. Cách tiếp cận này cảnh báo cho những người đánh giá cao sự hỗ trợ từ nhà cung cấp, nhưng nó là thường sự thiết kế an toàn và đòi hỏi một chi phí vốn khá lớn, mà kết quả trong một đời sản phẩm được trả dần mà có thể vượt quá tuổi thọ ngắn hơn các sản phẩm hiện nay. Các chiến lược mua hoạt động tốt trong các tình huống mà các đời sản phẩm phù hợp với lịch trình khấu hao và mức độ linh hoạt là tối thiểu để loại bỏ bất kỳ đầu tư nào nhằm tăng thêm bổ sung.
Hỗn hợp
Trong năm 2002, các thử nghiệm Consortium Semiconductor (STC) được thành lập để tạo ra một phương pháp thử nghiệm hiệu quả chi phí trong khi cho phép các giải pháp mở, thử nghiệm nhằm đạt được khả năng tương tác phần cứng và phần mềm, nhưng chưa bao giờ đánh vào tầm nhìn thực sự của nó. Hôm nay, lịch sử đang lặp lại như là ngành công nghiệp đòi hỏi một cấu trúc mở để đáp ứng áp lực chi phí và thời gian đưa ra thị trường trong khi cung cấp một giải pháp linh hoạt, thích ứng với sự tăng trưởng trong RFIC và công nghệ MEMS.
NI, kiểm tra các giải pháp, và thử nghiệm các nhà cung cấp khác dựa vào kết quả của các lần thử nghiệp trên một mô-đun, đó đã tồn tại như một câu trả lời cho nhu cầu thị trường. Sử dụng một giải pháp COTS dựa trên hiện là cốt lõi của một thử nghiệm từ lâu đã là một chiến lược thành công (với nhiều công ty xây dựng kiểm tra phổ quát của riêng mình) nhưng làm thế nào họ sẽ tồn tại trong một ngành công nghiệp bán dẫn với các biến thể hạn chế được cung cấp bởi các dịch vụ phổ quát từ cơ bản? Và những gì họ làm cho cách tiếp cận này có nhiều khả năng để thành công bây giờ như trái ngược lại so với trong năm 2002?
Câu trả lời có thể nằm trong xu hướng phát triển về phía chấp nhận tính rộng rãi của các giải pháp mô-đun, chẳng hạn như các phần mở rộng PCI tiêu chuẩn công nghiệp cho Instrumentation (PXI). Công ty tư vấn toàn cầu Frost & Sullivan cho rằng ngành kiểm tra sẽ thấy một tỷ lệ tăng trưởng 18,1 % tích lũy hàng năm trong các giải pháp mô-đun trong vòng sáu năm tới. Tăng trưởng của thị trường này đã dẫn đến sự phát triển phần cứng đáp ứng hoặc vượt các điểm I / O cần thiết để giải quyết các RFIC và MEMS đã không được đáp ứng trước năm 2002.
Ngoài ra, các công cụ phần mềm thương mại có đủ linh hoạt để xử lý tăng nhu cầu ATE rộng rãi hơn. Bởi vì các chi phí phần cứng chỉ là một phần nhỏ trong tổng chi phí sở hữu khi duy trì một thử nghiệm, giải pháp phần mềm thương mại có sẵn đã giảm đáng kể các rào cản này.
Sự cân bằng 
Mặc dù có sự đa dạng để các nhà quản lý có thể tùy chọn phát triển các giải pháp thử nghiệm theo tiêu chuẩn, các xu hướng đang thịnh hành trên thị trường mô-đun đã kích hoạt một mô hình kiểm tra hỗn hợp, có thể đáp ứng được nhiều chi phí và tính linh hoạt cần khi đạt được một mức độ mạnh mẽ của tiêu chuẩn hóa. Phương pháp kiểm tra hỗn hợp này không chỉ cung cấp thêm nhiều lựa chọn để giải quyết những thách thức khó khăn trong thử nghiệm tăng trưởng giải pháp mô đun nhưng cũng cho thấy làm thế nào một máy đo phổ COTS-based có thể đơn giản hóa đáng kể chiến lược kiểm tra và tối đa hóa ROI trên nhiều ngành công nghiệp và xác định lại ATE thương mại thị trường cho các kỳ hạn dài.
“Quản lý kiểm tra bây giờ công nhận rằng họ có thể làm những thử nghiệm ‘phổ thông’ mà không cần xây dựng hoàn chỉnh các thử nghiệm hoặc yêu cầu một nhà cung cấp để làm điều đó cho họ.”
“Traditional ATE hệ thống đòi hỏi những nỗ lực tái trang bị tốn kém lớn trên sàn thi trường như các thế hệ của các hệ thống thử nghiệm trở nên lỗi thời hoặc không thể đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm mới, nhưng bản chất của kiến trúc PXI mở giúp chúng tôi giữ lại đầu tư ban đầu của chúng tôi và xây dựng theo nó, chứ không phải là ném nó đi. Nó cung cấp sự linh hoạt, chúng ta cần phải cấu hình lại và phát triển nền tảng thử nghiệm song song với nhu cầu ngày càng tăng hiệu suất của chúng tôi. “- Glen Peer Giám đốc Kỹ thuật thử nghiệm IDT.
Bill Driver, Senior Product Marketing Manager, Test Systems , NI


Related posts

Trả lời

Required fields are marked *